Užuojautos

Mirus įžymiam Lietuvos dailininkui tapytojui, menotyros daktarui, ilgamečiam Vilniaus dailės akademijos profesoriui AUGUSTINUI SAVICKUI nuoširdžiausiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Vilniaus dailės akademija

Mirus dailininkui AUGUSTINUI SAVICKUI nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga