Užuojautos

Dėl dailininkės JADVYGOS ALDONOS LAURINAVIČIŪTĖS-NASVYTIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl rašytojo RYČIO TRIMONIO mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Dėl žmonos mirties nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Henriką Algį Čigriejų.
Lietuvos rašytojų sąjunga