Užuojautos

Dėl architekto JULIAUS MASALSKIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Vilniaus dailės akademijos bibliotekos direktorę Rūtą Kuodienę.
Vilniaus dailės akademija