Užuojautos

Lietuvos kinematografininkai liūdi dėl teatro ir kino aktorės DANUTĖS JURONYTĖS mirties ir užjaučia velionės šeimą ir artimuosius.

Mirus aktorei Danutei JURONYTEI, nuoširdžiai užjaučiame velionės dukrą rašytoją Dovilę Zelčiūtę.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Vytautą Rubavičių.
Lietuvos rašytojų sąjunga