Užuojautos

Lietuvos kinematografininkai liūdi dėl žymaus teatro ir kino aktoriaus ANTANO ŠURNOS mirties ir užjaučia velionio šeimą bei artimuosius.

Dėl dailininkės LIDIJOS GLINSKIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininko ALGIMANTO BUTVILOS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimo Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Rasą Butvilaitę.
Vilniaus dailės akademija

Nuoširdžiai užjaučiame poetę Tautvydą Marcinkevičiūtę-Patackienę dėl Mamos mirties.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Skaudžią netekties valandą dėl Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame poetę Tautvydą Marcinkevičiūtę ir artimuosius.
Kauno rašytojai, Kauno meno kūrėjų asociacija