Užuojautos

Dėl rašytojo JONO USAČIOVO mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio gimines ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Benediktą Lapūnienę.
Vilniaus dailės akademija

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai nuoširdžiai užjaučia vyresniąją mokslo darbuotoją Liliją Kudirkienę dėl mylimo Brolio mirties.

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame mokslo darbuotoją Ramunę Bleizgienę dėl mylimos Mamos mirties.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai