Užuojautos

Dėl dailininkės BRONISLAVOS JACEVIČIŪTĖS JĖČIŪTĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininko VLADIMIRO KASATKINO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga