Užuojautos

Dėl žymaus skulptoriaus, buvusio ilgamečio Vilniaus dailės akademijos profesoriaus Broniaus Vyšniausko mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio šeimą ir artimuosius.
Vilniaus dailės akademija

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą, mirus mylimam Tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame bibliotekos direktorės pavaduotoją Julytę Dulonienę.
Vilniaus dailės akademija