Alfonsas Bukontas. Sveiki ir sudie

Iš seno įrašo viename papiruse

 

...o gyvenimas mano – luotas ir irklai.
Aš iriuosi nuo kranto į kitą krantą,
Ir vis bėga bangom mano šešėlis.
Jis išnyks – aš buvau, kad čia numirčiau.
Aš miriau, kad Neapreikštame vėlei gyvenčiau.
Ak, praeivi, tyliau – ašarotos meldžiasi gėlės.

 

Alfonsui Bukontui rugsėjo 11 d. sukanka 75 metai

Daivos Kairevičiūtės nuotrauka