Alfonsas Jonas Navickas. Slėnis

Į slėnį saulė liejosi baugi ir kruvina
Lengvai sūpavos valtys apaštalų senųjų
Ir verkiančių gimdyvių pranašystės sklido
(Seniai jau buvo baigtos visos metų sėjos)
Ir spinduliuojančiam fone rimties su atspindžiu
Susituokė du pralekiantys paukščiai
Ir upės vis pilnėjo nuo žvaigždžių gausos
Trobelės mažos nuo sapnų aukštyn pakilo
Keliai lyg angys slėpės toliuos
Seniai jau pažintos tiesos ir melo duonos;
Tik mėnuo
Kylantis vis augo
Lyg obuolys
Sode.

Mindaugas Česlikauskas. „Šviesoraštis“, sidabro želatinos antspaudai nuo popierinių negatyvų, 2012 (Linos Pranaitytės nuotrauka)