Vytautas Landsbergis. Rašybos kaujoj

Eglė Ulčickaitė. „Baltiniai“, drobė, aliejus, 120 × 95 cm, 2021

 

 

Rašyba – antraeilis daiktas.

Taryba – pirmaeilis.


Jeigu tari wienaip, wienodai,

gali raszyti sau wisaip. Dwejopai ir trejopai.

Tu paqkuok, raiba gegula,

paqdakuok ir pawasnok sparnelias –

ty tawo wajkis kreczia bajkes, welias,

o literos un popieros jam gula. Einas dajnas.


Pasirinxu sav aszokliu

isz po galgio pakarokliu.

Terp rugių žydėjo raugės,

o karwytės baubės.