Almis Grybauskas. Fragmentai

Medum ir derva srūva vasara
balzamuodama tvariai palaikus...
Aukštyn ir žemyn veda mus
vienas ir tas pats kelias

Kai bite pro burną išlėks
ką laikei savastim giliausia...
Tiktai Logos – valki liepsna
kiek prislopus vėl atsigauna

Ir tamsus fragmentas: esi
gyvas kitų mirtim Visi
mirę esam kitų gyvenimu

 

Vienas iš alternatyvių 2018-ųjų „Poezijos pavasario“ almanacho viršelių. Dailininkė Lina Sasnauskaitė