Francis Carco. Lyja

 (1886–1958)

                                Elijanai

Puiku, kad lyja! Mylimoji,
Mes liksime namie. Staiga
Mums mus pačius padovanojo
Rudens bespalvė pabaiga.

Lietus. Taksi ir autobusai
Šmėžuoja šlapiame kely.
Pro triukšmą Senos baržų triūso
Susišnekėti negali.

Puiku, kad lyja! Aš klausausi:
Lietus, barbendamas lašais
Į stiklą, praeitį nuprausia...
Ir tu taip švelniai man šypsais.

Mieloji, šuorai – lyg šnarėtų
Sudie, sudie" verksmu slogiu.
Tu greit išeisi – rodos, lietų
Aš tavo akyse regiu.

 

1936

Iš prancūzų k. vertė Andrius Krivas

Gintaro Žilio nuotrauka

 

Draugai