Julius Janonis. Klounas

Balandžio 4-ąją – Juliaus Janonio 120-osios gimimo metinės

Aš klouno margą kepurę nešioju
Ir jūsų smagumui vaipausi, juokiuos,
Jūs manot, kad aš, kuris visad kvatoju,
Laimingas, kad aš gyvenu vien džiaugsmuos?
Jums linksma matyti, kaip mirga blizgučiai
Ant apdaro margo, o mano širdies
Nenorit matyti; jums tinka žvangučiai –
Per juos jūs nejaučiat kartumo tulžies.
Sotiems jums nuobodu ir einat žiopsoti
Į cirką, o man ar malonu prieš jus
Kraipytis, neklausiat; tik teikiatės ploti
Už juokdymą – klouno gėdą, skausmus.
Jei manot, kad klouną cirko estrada
Vilioja, kad niekniekius lengva plepėt,
Tai klystate: klounas kenčiantis badą
Tetampa... Bet kas? Jūs nenorit tikėt?
Jūs raukotės: žodžiai tiesos jums netiko?
Daugiau nekalbėsiu, kvatosiu linksmai...
Kitaip paskutinio netekti skatiko
Galiu, o už scenos badauja vaikai...

 

„Vainikai“: naujesniosios poezijos antologija. Spaudai paruošė
K. Binkis. – ­Kaunas; Vilnius: „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1921
(Tilžė: Jagomasto spaustuvė „Lituania“).

Gabrielės Venckutės piešinys