Kristijonas Donelaitis. „Tyrumas telydi kiekvieną dieną...“

Tyrumas telydi kiekvieną dieną
Ir sąžinės mano virsmus gano,
Dirbt su džiugesiu ir nieko negailėti
Būki pasiruošus, širdie mano.
Išminties – romumo – ir daug kantrybės
Mylėti dievą, žmogų, nežiūrint į jo rūbą;
Ir liūdesiu nebauski nė per nagą,
Tatai tebus tik man skirta kaltės rūstybė.

 

Iš vokiečių kalbos vertė gytis norvilas

 

Eilėraštis verstas projektui „Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas", kurį finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Projektą vykdė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su partneriais.  Skaitmeninė duomenų bazė – www.šaltiniai.info.