Lev Rubinštein. mes reiškiame gilų susirūpinimą...

Protestuotojas Maidano barikadose Kijeve, 2014 m. sausio 26 d. Artūro Morozovo nuotraukos
Protestuotojas Maidano barikadose Kijeve, 2014 m. sausio 26 d. Artūro Morozovo nuotraukos

 

mes reiškiame gilų susirūpinimą.

es reiškiame gilų susirūpinimą.

s reiškiame gilų susirūpinimą.

reiškiame gilų susirūpinimą.

eiškiame gilų susirūpinimą.

škiame gilų susirūpinimą.

kiame gilų susirūpinimą.

iame gilų susirūpinimą.

me gilų susirūpinimą.

e gilų susirūpinimą.

gilų susirūpinimą.

ilų susirūpinimą.

lų susirūpinimą.

ų susirūpinimą.

susirūpinimą.

usirūpinimą.

sirūpinimą.

irūpinimą.

rūpinimą.

ūpinimą.

pinimą.

inimą.

nimą.

imą.

mą.

ą.

.


Iš rusų kalbos vertė Antanas A. Jonynas


Levas Rubinšteinas (g. 1947) – legendinės Maskvos konceptualistų grupės poetas, publicistas, eseistas. XX a. 8 dešimtmetyje ėmė kurti radikaliai naujos formos poeziją. 2011 m. yra dalyvavęs „Poetiniame Druskininkų rudenyje“.