Pranas Morkūnas. Vėjadžazas

gyvybė skatikas
gyvybė džazbandas
viskas džazbandas
užplieksim maironių pasturgalius
žiebsim pasmurnosiams
pūsime storkaklius riebius
tranmakatai
džazbandarai
nustoginsim kiurusius stogus
švy-švaukšt
gyvatinsim dangų
dainuosim trankiau
miau-miau
jūsų žilę tūkstančio metų
gargažėjančią gargažę
gvaltavosim kačerga
čiuraukšt
ir balnosim kaip mergą
padangumaraukš
eilėdergčius
kaip užterkšim pagalam
tram-pam-vam
a-ja-vū
romantikas sielą velka į vieškelį
visi ten vieškelio šunys ją šunina
jums didi ateitis
skūrinsim surūkšlėtą skūrą
tempsime būgną
mušim džazbandą
ma ma ma
tė tė tė
šitaip nebečypiam
kai užtrauksime telingai
žvengia saulė temperminga
džaz džaz
vėjadžazas
žvingia

 

1928.I

Pranas Morkūnas. „Dainuoja degeneratas“– Kaunas: „Nemunas“, 1993.

 

Basanavičiaus ausis. Jolitos Vaitkutės kūrinio „Jonas Basanavičiaus“ fragmentas. gyčio norvilo nuotrauka