Robert Bly. Norim ištaigingo dangaus

Nebamba niekas austrių giminėj
ir omarai kiaurą vasarą groja kaulinėm gitarom.
Tik mes, su atsikišusiais nykščiais, vis norim,
kad būtų Rojus, ir Dievas vėl pasirodytų.
Vis bambam ir niurnam, vis norim
patogios žemės ir ištaigingo dangaus.
O gervė štai stovi viena koja pelkėj,
geria jos tamsų romą ir patenkinta.


Vertė Marius Burokas

E. Nekrošiaus „Rojus“ Vičencoje. Tommy Ilay nuotrauka