Robert Pinsky. Samurajaus giesmė

Kai neturėjau stogo – paverčiau
Ryžtą savo stogu. Kai neturėjau
Vakarienės – mano akys pietavo.

Kai neturėjau akių – klausydavaus.
Kai neturėjau ausų – galvojau.
Kai neturėjau minčių – laukiau.

Kai neturėjau tėvo – paverčiau
Rūpestį savo tėvu. Kai neturėjau
Motinos – apglėbdavau tvarką.

Kai neturėjau draugo – paverčiau
Tylą draugu. Kai neturėjau
Priešo – priešinaus savo kūnui.

Kai neturėjau šventyklos – paverčiau
Balsą savo šventykla. Neturiu
Kunigo, mano liežuvis yra mano choras.

Kai neturiu norų – laimė
Yra mano norai. Kai neturiu
Nieko, mirtis bus mano laimė.

Skurdas yra mano taktika, atsiribojimas –
Mano strategija. Kai neturėjau
Meilužės – merginau savo miegą.

 

Iš anglų kalbos vertė Vytautas Stankus

 

SAMURAI SONG

When I had no roof I made
Audacity my roof. When I had
No supper my eyes dined.

When I had no eyes I listened.
When I had no ears I thought.
When I had no thought I waited.

When I had no father I made
Care my father. When I had
No mother I embraced order.

When I had no friend I made
Quiet my friend. When I had no
Enemy I opposed my body.

When I had no temple I made
My voice my temple. I have
No priest, my tongue is my choir.

When I have no means fortune
Is my means. When I have
Nothing, death will be my fortune.

Need is my tactic, detachment
Is my strategy. When I had
No lover I courted my sleep.

 

Originalo galima pasiklausyti čia:
www.poemhunter.com/poem/samurai-song/

Gintaro Žilio nuotrauka