Salomėja Nėris. „Parneški, juodas varne, žinią į mano gim­tinius namus...“

Liepos 7 d. sukako 70 metų, kai mirė Salomėja Nėris

 

Jei aš nesugrįžčiau,
jei likčiau gulėti
toj žemėj derlingoj,
šaltoj, svetimoj...

Kodėl aš ne rykštė,
linguojanti vėtroj,
ar Nemuno žvirgždas
gelmių sutemoj?

Kuo nori, ten būčiau:
pakopa prie slenksčio, –
tegu mano veidą
bedildo kančia.

Nameliai namučiai,
aš jums nusilenkčiau
kaip elgeta aidams
pro šalį vagčia.

Jei niekad negrįžtau...
Ir mano kapelio
suminto bedalio
draugai čia nerastų, –

per gūdųjį mišką,
per svetimą šalį
tu skriski, dainele,
į mylimą kraštą!

Penza, 1941 10 19

 

Salomėja Nėris. „Prie didelio kelio“. - V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.

Rimgaudo Žebenkos piešinys