Thomas Bernhard. Šįkart pavasarį

Thomas Bernhardas. Ugnės Žilytės piešinys

Šįkart pavasarį
            daugiau neįstengiu suprast
laukų kalbos
            mirusieji smokso
į mane išvertę akis
            putoja kviečiai
o upė murma man apie dangų...
            Ten, kur krykščia vaikai,
yra mano kraštas man
            svetimesnis nei visi kiti žemės
kraštai.

 

Iš vokiečių kalbos vertė gytis norvilas