Muzika

Neverta apsimesti, kad žodžiai, kuriais apibūdiname muziką, – „šiuolaikinė“, „gyva“, „negyva“, „elektroninė“, „pranokstanti gyvenimą“ – reiškia kažką absoliutaus, nekintamo. Visa, ką mes tam tikrais žodžiais bandome apibrėžti, tėra galimybė išsigelbėti. Žodis yra mažytė matoma dalelė, už kurios slypi milžiniška nematoma struktūra. Visa, kas siejama su žodžiais, atrodo negyva – o visa, ką jie iš tikrųjų reiškia, yra mums labai reikalinga.Jeigu suprantame, kas yra katarsis, tai todėl, kad jį tapat...


Festivalio pradžios koncertas vyko kamerinėje aplinkoje –­ Piano.lt salėje, be šampano ar iškilmingų sveikinimo kalbų, tačiau su nuoširdžiu džiaugsmu, kad festivalis gyvuoja jau ketvirtį amžiaus: „Anksčiau vis sakydavau, kad šiemet jau tikrai paskutinį festivalį surengėme, daugiau nebeorganizuosime. Tačiau šiandien taip pasakyti negalėčiau“, – prisiminimais dalijosi festivalio organizatorius Antanas Gustys. Festivalį atidarė Arkadijaus Gotesmano, Eugenijaus Kanevičiaus ir Juozo Kuraičio projekta...


Kaip ir kiekvienais metais, spalio 19–27 dienomis vyksiantis jau XXII šiuolaikinės muzikos festivalis „Gaida“ gausus premjerų, naujų projektų ir dalyvių. Vienas jų – kompozitorius Mykolas Natalevičius. Šie metai kompozitoriui labai svarbūs – jo kūrinys „Kampana“ Kompozitorių sąjungos buvo apdovanotas kaip vienas geriausių 2011-ųjų metų kūrinių, o jo Naujas kūrinys debiutuos festivalyje „Gaida“. Kompozitorių kalbina Vaida Urbietytė.   Esate labai veiklus kūrėjas, dalyvaujate įvairiuose p...


Nepriklausoma kūrybinė grupė „Operomanija“ pradeda savo šeštąjį sezoną, pristatydama projektus, brandintus tradicinėse kasmetėse Operomanų vasaros kūrybinėse dirbtuvėse Neringoje. Šis projektas nuolat pritraukia skirtingų sričių menininkus iš įvairių šalių bei tampa naujų kūrybinių minčių, idėjų realizavimo išbandymu. 2012 metų liepos 30 – rugpjūčio 7 dienomis Juodkrantėje vyko 5-osios tarptautinės šiuolaikinės operos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu daugiau nei 30 menininkų iš Lietuvos, Belgijos...


Pranešimas iš Baltijos muzikologų konferencijos „Bronius Kutavičius: muzika, pakeitusi laiką“, vykusioje rugsėjo 12–14 d. Vilniuje Bronius Kutavičius – kompozitorius eruditas, perskaitęs ir naujai interpretavęs daugybę lietuvių kultūros istorijos puslapių. Jis tarsi muziejininkas nuolat surasdavo kokią nors savitą, paslaptingą kultūros vertybę ir ją aktualizuodavo. Klausytojų žinotas kultūrines prasmes kompozitorius papildydavo naujomis, išblukusius jų prisiminimus atgaivindavo ryškiomis muziki...


Su smuikininke RUSNE MATAITYTE šnekučiuojasi smuikininkas PETRAS KUNCA Šį kartą pradėkime pokalbį prisimindami „Smuiko magiją“ – Jūsų jubiliejinį koncertą. Klausėmės ne tik Jūsų, bet ir Jūsų vaikų – Ryčio Pauliaus Juškaičio – pianisto, smuikininkės Austėjos Juškaitytės, Jūsų muzikavimo kartu su trio „Kaskados“ kolegomis Albina Šikšniūte, Edmundu Kulikausku, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir dirigentu Donatu Katkumi. Šventinio vakaro programa pasižymėjo vientisa dramaturgine linija, įvairių s...


Donatą Katkų kalbina Kornelijus Platelis Septyniasdešimt. Ką pasakytum, Donatai, to nepatyrusiems? Visiems linkiu tai patirti, sulaukti septyniasdešimties. Man labai gaila bičiulių, kurie pasitraukė į nebūtį to nepatyrę. Tačiau aš jų neužmirštu, nuolat kalbuosi, diskutuoju, bendrauju. Gal nors taip jie išgyvens savo septyniasdešimtmečius. Prisitaikysiu tai ir sau. Visą gyvenimą grojai. Pats ir vadovavai kitiems. Kuris grojimas Tave patį jaudino labiausiai? Kalbant apie menininko profesiją, į...


Š. m. rugsėjo 2-ąją turėjome galimybę praleisti popietę, pasinėrę į kompozitoriaus Jurgio Juozapaičio muzikinių nuotaikų kaitą. J. Juozapaičio 70-mečiui skirtas renginys Taikomosios dailės muziejuje pateikė didžiulę (gal net kiek per didelę) jų puokštę. Koncerto pradžioje girdėjome vieną iš dviejų vakaro premjerų, šiais metais sukurtą opusą „Lietaus šokis“ fortepijoniniam kvintetui. Jį atliko Indrė Baikštytė (fortepijonas) ir kvartetas „Art Vio“: Ingrida Rupaitė (smuikas), Kristijonas Venslovas...


Artėja 300-osios Kristijono Donelaičio gimimo metinės. 1979 m., anuomet pagerbiant 200-ąsias didžiojo poeto mirties metines, pavyko atstatyti Tolminkiemio bažnyčią. Siekiant kuo rūpestingiausiai atkurti originalų, K. Donelaičio laikus menantį jos pavidalą, buvo atlikti nuodugnūs ir įvairiapusiai tyrimai. Tuomet atstatyti ne tik mūrai, bet gana tiksliai rekonstruotas ir bažnyčios interjeras. Tik vargonai liko neatkurti.  Dabar, sulig Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 3 d. nutarimu ...


Paprašytas parašyti apie kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kūrybą jo 80 metų jubiliejaus proga, sveikinu maestro ir nuo savęs keliu kuklų tostą. Žvelgdamas į mano stalą nuklojusią gausią kompozitoriaus diskografiją bei mintyse dar kartą perversdamas jo kūrybą apmąstančių muzikologinių ir kultūrologinių tekstų fragmentus, jaučiuosi kaip ilgos tostų eilės uodegoje likęs, pasisakymo sulaukęs šventės prelegentas. Kiekvienam tokioje situacijoje pabuvojusiam žinoma, kad šiais atvejais didžioji retor...


Draugai