Muzika


Su smuikininke RUSNE MATAITYTE šnekučiuojasi smuikininkas PETRAS KUNCA Šį kartą pradėkime pokalbį prisimindami „Smuiko magiją“ – Jūsų jubiliejinį koncertą. Klausėmės ne tik Jūsų, bet ir Jūsų vaikų – Ryčio Pauliaus Juškaičio – pianisto, smuikininkės Austėjos Juškaitytės, Jūsų muzikavimo kartu su trio „Kaskados“ kolegomis Albina Šikšniūte, Edmundu Kulikausku, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru ir dirigentu Donatu Katkumi. Šventinio vakaro programa pasižymėjo vientisa dramaturgine linija, įvairių s...


Donatą Katkų kalbina Kornelijus Platelis Septyniasdešimt. Ką pasakytum, Donatai, to nepatyrusiems? Visiems linkiu tai patirti, sulaukti septyniasdešimties. Man labai gaila bičiulių, kurie pasitraukė į nebūtį to nepatyrę. Tačiau aš jų neužmirštu, nuolat kalbuosi, diskutuoju, bendrauju. Gal nors taip jie išgyvens savo septyniasdešimtmečius. Prisitaikysiu tai ir sau. Visą gyvenimą grojai. Pats ir vadovavai kitiems. Kuris grojimas Tave patį jaudino labiausiai? Kalbant apie menininko profesiją, į...


Š. m. rugsėjo 2-ąją turėjome galimybę praleisti popietę, pasinėrę į kompozitoriaus Jurgio Juozapaičio muzikinių nuotaikų kaitą. J. Juozapaičio 70-mečiui skirtas renginys Taikomosios dailės muziejuje pateikė didžiulę (gal net kiek per didelę) jų puokštę. Koncerto pradžioje girdėjome vieną iš dviejų vakaro premjerų, šiais metais sukurtą opusą „Lietaus šokis“ fortepijoniniam kvintetui. Jį atliko Indrė Baikštytė (fortepijonas) ir kvartetas „Art Vio“: Ingrida Rupaitė (smuikas), Kristijonas Venslovas...


Artėja 300-osios Kristijono Donelaičio gimimo metinės. 1979 m., anuomet pagerbiant 200-ąsias didžiojo poeto mirties metines, pavyko atstatyti Tolminkiemio bažnyčią. Siekiant kuo rūpestingiausiai atkurti originalų, K. Donelaičio laikus menantį jos pavidalą, buvo atlikti nuodugnūs ir įvairiapusiai tyrimai. Tuomet atstatyti ne tik mūrai, bet gana tiksliai rekonstruotas ir bažnyčios interjeras. Tik vargonai liko neatkurti.  Dabar, sulig Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 3 d. nutarimu...


Paprašytas parašyti apie kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus kūrybą jo 80 metų jubiliejaus proga, sveikinu maestro ir nuo savęs keliu kuklų tostą. Žvelgdamas į mano stalą nuklojusią gausią kompozitoriaus diskografiją bei mintyse dar kartą perversdamas jo kūrybą apmąstančių muzikologinių ir kultūrologinių tekstų fragmentus, jaučiuosi kaip ilgos tostų eilės uodegoje likęs, pasisakymo sulaukęs šventės prelegentas. Kiekvienam tokioje situacijoje pabuvojusiam žinoma, kad šiais atvejais didžioji retor...


Sigitas Mickis. Anapus rūkų

2012-09-03 18:14:24

Dviejų CD apžvalga „Lux Caritatis“. Algirdo  Martinaičio, Vaclovo Augustino, Jurgitos Mieželytės, Ramintos Šerkšnytės kūriniai. Atlieka Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“. „Jauna muzika“, 2010 m. Antrojoje „Jaunos muzikos“ lietuviškos muzikos kompaktinėje plokštelėje (pirmoji supažindino su pasaulietine muzika) įrašyti sakraliniai kūriniai. Šaunuoliai „Jauna muzika“, gražiai puoselėja lietuvišką chorinį repertuarą. Turiu pastebėti, kad dėl priežasčių, kurias tuojau aptarsi...


Šiais laikais madinga ekologijos tema –­ žurnalų, laikraščių ir žinių portalų antraštės mirga nuo santrumpos eko. Ją sutinkame ne tik žiniasklaidoje, kalbant apie žmogaus įtaką aplinkai, bet ir pirkdami maisto ar buities prekes. Tik galbūt kartais pamirštama šio žodžio prasmė... Ekologija –­ tai mokslas tiriantis organizmų santykį su aplinka. Ši mokslo sritis turi daugybę atšakų: agroekologija, vandens ekologija, socialinė ek...


Žvilgsnis į artimąją praeitį

2012-08-16 14:24:16

pabaiga. Pradžia 29 numeryje   Muzikologai ir kultūrologai atsako į RŪTOS GAIDAMAVIČIŪTĖS anketos apie Lietuvos muzikinio gyvenimo 20-metį klausimus.   Nors muzikologai dėl vis dar nišinės savo bendruomenės padėties darbų, ypač neapmokamų, stygiaus skųstis negali, įdomu būtų sužinoti, ar kas nors riboja Jūsų kūrybinę raišką? Linas Paulauskis. Nebent finansiniai ir su jais susiję ištekliai. Jūratė Vyliūtė. Niekas neriboja (iš šalies). Dana Palionytė. Kūrybinę raišką neretai ri...


Žvilgsnis į artimąją praeitį

2012-08-14 23:25:23

Entuziastingai kūrę savo Nepriklausomybę, šiandien jau turime ir jos istoriją. Prabėgęs dvidešimtmetis yra puiki proga pabandyti įvertinti, kaip mes jį suvokiame. Į anketos klausimus atsiliepę muzikologai ir kultūrologai kiekvienas iš savo patirties brėžia tąsos ir kaitos diagramas.   Dar nesusiklostė mūsų gyvenamo laiko kolektyvinė atmintis, dar pernelyg daug asmeniškų išgyvento laiko versijų, pastangų gražinti biografijas, savintis herojinius vaidmenis... Iš pradžių atrodė, jog išsivadu...


Nekasdienės patirtys

2012-08-05 16:02:28

Kompozitorę RAMINTĄ ŠERKŠNYTĘ kalbina muzikologė RITA NOMICAITĖ Raminta Šerkšnytė ir Marisas JansonasNuotrauka iš R. Šerkšnytės asmeninio archyvo Ką tik pasibaigęs „kūrybinis sezonas" Jums buvo labai turiningas ir suteikė daug patirčių. Neseniai Miuncheno Herkulessaal (Heraklio salėje) įvyko Jūsų simfoninio kūrinio „Ugnys" premjera, griežiama Bavarijos radijo simfoninio orkestro ir diriguojama maestro Mariso Jansono. Į Miuncheną at...