Valerija Ema Cukermanienė: „Mano projektų – šimtai..."

BPKB firminis ženklas

*

Mudviejų su vyru Eugenijumi Antanu Cukermanu kelias į Baldų EKB (Eksperimentinį konstravimo biurą) – visiškai atsitiktinis. Buvome bebaigią architektūros studijas KPI ir VI kurse rengėme diplominius darbus. Dabartinė Kauno Rotušė, taip pat ir Vyskupų rūmai anuomet priklausė KPI Statybos fakultetui, kuriame buvo ir architektūros specialybė. Studijų aplinka buvo puiki, dėstytojai reiklūs ir dėmesingi. Daugelis jų buvo baigę mokslus užsienyje prieškario laikais, o grižę projektavo ir statė. Tai architektai J. Peras, A. Lukošius, K. Šešelgis. Projektavimą dėstė ir keli jaunesnės kartos architektai – V. Bujauskas ir V. Miliūkštis, piešimą ‒ dailininkai S. Ušinskas ir J. Vaitys. Turėjome nepaprastai įdomų architektūros istorijos dėstytoją S. Abramauską.