Vytautas Landsbergis. Dribsniai

Vytautas Landsbergis. Ugnės Žilytės piešinys

Smuklės dūmai su jazzu

Kai jis panirdavo pirštais į savo begalinį kūrinį „Linksmi žaidimai“, piano saliūnas visas apmirdavo, ir kiekvienas pabėgėlis šokdavo širdy.

Dūmai, saldūs dūmai, tai tik vienas grįžtančių motyvų. Barmeno Vagnerio sistema. Ir erdvė, ir kvapas visuotiniame kūriny. Laiko stopas ir kapas.

 

Tiesiog išvada

Komunistai kitokie, jie savitai nekenčia.

Įdomiai.

Tai skiriamasis bruožas.

 

Narve

Santykių sanlygų sampratų narvas. Jame – senas vergas.

Reiktų išeiti ir naujai pasivaikščioti (manė), pasisakyti, pasimatyti, vieno ir kito atsiprašyti.

Nepaprastai mažai man beliko laiko. Nebeaplankysiu.

Nervas tik nervas tik ima, kad ankštas tas mūsų prisigamintas šlamštas.

Beviltiškas žemės narvas.

 

Tariamai nauja

Kartais parašau per minutę.

Bet juk rašiau tai visą gyvenimą ir dar minutę.

Taip sakė matė švilpikas Whistleris, kai stabtelėjo dažęs. Gal ir daugiau kas.

Neabejotinai, senasis kampo kaukas.

 

Avižiniai dribsniai

Tuštybės mugė, aršybės mugė – kas geriau?

Jeigu paaiškintumėt, kuo skiriasi.

Daugybė varžybų laimėti nieką.

Toks didelis niekas nūnai ropoja užmušti mažytę tiesą.

 

Skambinu fortepijonu

Nelieka jau pirštuose pojūčio. Blėsta.

Tik iš alkūnės ir iš peties dar ateina tonas.

Kartais tirštai raudonas.

 

Gyvo žmogaus teisėti lūkesčiai

Aplankyti apmaigyti visus kalnus ir visas daubas.

Ištirti tirtančias visas pasaulio keteras ir visus plyšius.

Ir prašau visiškai negalvoti, ko nereikia.

 

Iš sodžiaus buities prie Neries

Pasišvilpauk sau, arkly.

Pasigūglink, žąsine.

Nežiopsok tuščiai į pylę.

 

O automobilį

plausime upelio vandeny

pakišę bei

žaliais šilkais aprišime.

 

Tegul žuvytės dvesia.

 

Tolstojaus mirtis

Galų gale jam pasidarė aišku:

reikia

nebūti čia o būti

reikia

          vargšas grafe

visiškai kitur

kitaip

kitokiu.

           Kas taip rašė?

Tau nepristigo naktį rogių

kelionei pas bičiulę baltą pūgą.

Nepristigo

        būdo

lekiančio medžioklinio skaliko

kol šis

           abi akis

                      išdegęs degusioj

anglin sudegusioj širdy

nustipo.

 

Dabar

nurimsi.

Niekas nebeamsi.