Ignas Algirdas Stanys. Fotonovelė I: dailininkas Antanas Kmieliauskas

Ignas Algirdas Stanys  Fotonovelė I: dailininkas Antanas Kmieliauskas

 

Šviesios atminties Nacionalinės premijos laureatas, profesorius Antanas Kmieliauskas (1932–2019), dar vadinamas Lietuvos Mikelandželu. Jis buvo ypatingas dailininkas, kuriam pakluso įvairios meninės raiškos formos – nuo tapybos, grafikos, freskos iki skulptūros.

 

Ignas Algirdas Stanys  Fotonovelė I: dailininkas Antanas Kmieliauskas

 

Fotonovelė apie A. Kmieliauską sukurta jau po dailininko mirties. Su dailininku fotonovelių autorius bendravo paskutiniais jo gyvenimo metais. Susitikimai dažniausiai vykdavo menininko namuose, todėl nuotraukose atsiskleidžia ir jo kūrybinė aplinka – dirbtuvės, kiemas, sodas, o per juos – ir pats kūrėjas.

 

Ignas Algirdas Stanys  Fotonovelė I: dailininkas Antanas Kmieliauskas

 

Tai pirmoji šešių fotonovelių ciklo, kuriame fotografija ir garsu atskleidžiami Lietuvos kultūrai bei menui nusipelniusių kūrėjų portretai, dalis.

 

http://www.fragmentai.lt/

 

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba