Marcelijus Martinaitis

(1936–2013)

Onos Pajedaitės nuotraukos iš LLTI bibliotekos fototekos