„Vilniaus aukciono“ brangiausių kūrinių ir perkamiausių autorių reitingai

„Vilniaus aukcionas" reguliariai vykdomais viešo meno kūrinių pristatymo bei pardavimo renginiais siekia formuoti objektyvią Lietuvos meno rinką, tad nuolatos kaupia, sistemina ir viešai pateikia kūrinių kainų, pardavimų informaciją, taip pat sudarinėja brangiausių kūrinių ir perkamiausių autorių reitingus. Perkamiausių autorių reitingas buvo kokybiškai atnaujintas, papildžius jį kūrinių skaičiumi. Pateikiame 27-ių meno kūrinių aukcionų duomenis.

Petras Kalpokas. „Rudeniškas peizažas“. 1904. Drobė, aliejus. 63 x 82,5 cm

 

Brangiausiai Vilniaus aukcionuose parduoti kūriniai (kainos be PVM):

1. P. Kalpokas. „Rudeniškas peizažas" – 70 000 Lt;
2. A. Žmuidzinavičius. „Užgesęs vulkanas" – 67 000 Lt;
3. A. Galdikas. „Žydo Barucho portretas" – 46 000 Lt;
4. K. Šimonis. „Karalaičio pasakų miestas" – 45 000 Lt;
5. T. Niesiolovskis. „Natiurmortas su vaisiais" – 39 000 Lt;
6. K. Šimonis. „Piemenukas prie pasakų vartų" – 34 000 Lt;
7. M. K. Radvila Našlaitėlis. „Magni Ducatus Lithuaniae..." –­­ 33 000 Lt;
8. J. Mackevičius. „Kauno pilies griuvėsiai" – 30 000 Lt;
9. K. Šimonis. „Deivė Jūratė" – 30 000 Lt;
10. J. Čeponis. „Palūšė" – 26 000 Lt;
11. F. Ruščicas. „Pilnatis" – 25 000 Lt;
12. J. Švažas. „Darbininko portretas" – 23 800 Lt;
13. L. Katinas. „Prisiminimai iš teatro" – 21 000 Lt;
14. A. Galdikas. „Natiurmortas" – 18 000 Lt;
15. R. Jankauskas-Kampas. „Be pavadinimo" – 17 500 Lt;
16. B. Murinas. „Sodyba" – 17 000 Lt;
17. J. Vaitys. „Brazilka" – 17 000 Lt;
18. A. Šaltenis. „Upė (Justinui Mikučiui)" – 16 800 Lt;
19. J. Čeponis. „Vilnius" – 16 500 Lt;
20. K. Šimonis. „Svajonių miestas" – 16 500 Lt.

Perkamiausi autoriai pagal pinigų sumą, išleistą per visus aukcionus (kainos be PVM):

1. K. Šimonis – 207 900 Lt (18 kūrinių);
2. A. Galdikas – 155 750 Lt (18 kūrinių);
3. M. Dobužinskis – 81 800 Lt (12 kūrinių);
4. A. Žmuidzinavičius – 78 850 Lt (2 kūriniai);
5. R. Jankauskas-Kampas – 77 400 Lt (7 kūriniai);
6. P. Kalpokas – 71 400 Lt (2 kūriniai);
7. L. Katinas – 70 600 Lt (12 kūrinių);
8. J. Mackevičius – 66 600 Lt (7 kūriniai);
9. J. Buračas – 60 500 Lt (28 kūriniai);
10. A. Šaltenis – 59 000 Lt (4 kūriniai);
11. S. Krasauskas – 55 450 Lt (9 kūriniai);
12. T. Niesiolovskis – 50 000 Lt (2 kūriniai);
13. V. Kasiulis – 43 350 Lt (8 kūriniai);
14. J. Čeponis – 42 500 Lt (2 kūriniai);
15. V. Kisarauskas – 41 750 Lt (7 kūriniai);
16. B. Murinas – 36 800 Lt (3 kūriniai);
17. M. K. Radvila Našlaitėlis – 36 200 Lt (2 kūriniai);
18 . A. Savickas – 29 000 Lt (7 kūriniai);
19. F. Ruščicas – 25 000 Lt (1 kūrinys);
20. P. Lapė – 24 950 Lt (8 kūriniai).

Daugiau informacijos tinklalapyje www.menorinka.lt