Poezijos pavasario apdovanojimai

Poezijos pavasario laurus ir Maironio prizą pelnė Tautvyda Marcinkevičiūtė – už eilėraščių rinkinį „Greitaeigis Laiko liftas" (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla);

Dionizo Poškos premijos laureatas Stasys Skrodenis – už knygą „Saulėlydžio atšvaitai" / Poezija: originali ir vertimai (leidykla „Edukologija");

Vilniaus miesto savivaldybės Laimono Noreikos prizininkas – aktorius Sigitas Jakubauskas;

Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos laureatas Julius Keleras – už eilėraščius apie Vilnių ir fotografijų albumą „Vilniaus šaligatviai" (leidykla „Kitos knygos");

Salomėjos Nėries premijos laureatė Tautvyda Marcinkevičiūtė – už eilėraščių rinkinį „Greitaeigis Laiko liftas" (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla);

Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas – Ernestas Noreika už eilėraščių knygą „Povų ežeras" (išleido „Naujoji Romuva");

Jono Aisčio premijos laureatas Aidas Marčėnas – už eilėraščių knygą „Ištrupėjusios erdvės" (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla);

Vinco Mykolaičio-Putino premijos laureatas – Stasys Lipskis už biogra­finį romaną apie Vincą Mykolaitį-Putiną „Išsivadavimas" (leidykla „Žuvėdra");

Vaikų poezijos laureatas Antanas Šimkus – už eilėraščių knygą vaikams „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt." (išleido „Bernardinai.lt");

Už profesionalumą palydint poezijos knygas skaitytojams – premijos laureatė Viktorija Daujotytė;

Už esė „Poezijos pavasaris 2013" almanache – premijos laureatas Skirmantas Valentas;

Už lietuvių poezijos vertimus į kitas kalbas – prizininkas Vitalijus Asovskis;

Už pasaulio poezijos vertimus į lietuvių kalbą – prizininkas Marius Burokas;

UAB „Kauno vandenys" poezijos kritikos premijos laureatai – Nerijus Cibulskas, Neringa Butnoriūtė, Vai­nius Bakas;

Už įdomų debiutą „Poezijos pavasaris 2013" almanache – savaitraščio „Nemunas" prizininkė – Inga Sanakojevaitė;

Poezijos ir dainuojamosios poezijos vakaro „Sueiliuotas pavasaris" prizininkas –­ Mindaugas Kirka;

Moksleivių poezijos skaitymų „Augame kartu su eilėraščiu" prizininkė –­ Greta Alminaitė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, 4 klasė;

Dienraščio „Kauno diena" prizininkė Tautvyda Marcinkevičiūtė – už eilėraščių rinkinį „Greitaeigis Laiko liftas" (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla);

Savaitraščio „Šeimininkė" prizininkas –­ Gvidas Latakas už poezijos knygą „Nekalendoriniai šventieji";

„Kauno spaudos" prizininkas – Ri­mantas Klusas už eilėraščių knygą „Nepremijuotas ne žmogus";

Kauno rajono prizas – Viktorui Rudžianskui;

Maironio lietuvių literatūros muziejaus prizas – Alfui Pakėnui;

UAB „Lonas" prizas – Benediktui Januševičiui;

Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus prizas – Erikai Drungytei.