Andriaus ir Nerijaus Erminų, Dano Aleksos ir Rimanto Milkinto „Įvykio vieta“

Fotoreportažas iš gelrijoje „Arka“ iki spalio 20 d. veiksiančios skulptorių Andriaus ir Nerijaus Erminų, Dano Aleksos ir Rimanto Milkinto parodos „Įvykio vieta“. Menininkus atstovauja galerija  (AV17). Giedriaus Akelio nuotraukos.

 

Andriaus ir Nerijaus Erminų, Dano Aleksos ir Rimanto Milkinto „Įvykio vieta“

 

 

Andriaus Ermino įvietinta instaliacija „Sapnai“ nagrinėja kūriniuose įsikūnijančius prisiminimus. Tai  pasąmonėje nuolat kintančios praeities refleksijos ir vaizduotės turiniai, kurie menininko rankomis įgauna fizinių pavidalų ir persikelia į tikrovę. Pasitelkdamas įvairias medijas, autorius galerijos erdvėje bando užčiuopti ir užfiksuoti sapnišką įspūdį, nykstančios atminties fragmentus, kiekvieną parodos detalę (at)kurdamas praeinančios dabarties artefaktais.

 

Skulptorius Nerijus Erminas pristato instaliaciją „Sek baltą triušį“, referuojančią Lewiso Carrollo knygą „Alisos nuotykiai stebuklų šalyje“, tačiau tuo pačiu ir įvaizdinančią menininko paties susapnuotą ir niekaip nepamirštamą sapną, kuris nurodo ir Diurerio „kiškį“, ir filme „Matrica“ transliuotą žinutę, ir „triušio olos“ alegoriją. Taip triušio įvaizdis įvairiais reikšminiais rakursais tampa menininko kūrybos leitmotyvu – tiek priartėjančiu prie Dievo, tiek vedančiu anapusybės link. Sekdama baltą triušį Alisa pateko į keistos logikos kupiną pasaulį – panašiai ir Nerijus Erminas konstruoja parodoje besijungiančių elementų struktūrą, suteikdamas jai groteskiškumo, nežinomybės, kviesdamas įsijungti į ties tikrovės ir iliuzijos riba balansuojantį žaidimą.

 

Rimanto Milkinto instaliacija „Susiję“ apjungia kelias sąvokos prasmes, tiek nurodant į tiesioginę kūrybinės veiklos sąsają su kitais menininkais parodoje, tiek kompozicinių kūrinių sandaros jungtį su konkrečios vietos specifika. Naratyvine prasme Milkintas taip pat grindžia savo kūrinį sapniškomis patirtimis, išryškindamas nesunkiai peržengiamą liniją tarp pasąmonės plotmės ir patiriamos tikrovės.

 

Danas Aleksa eksponuoja kūrinį „Garso iš už kampo stiprintuvas“, kuriame pasitelkiant akustines erdvių savybes, kvestionuojamas garsinis vietos patyrimas bei iš to nyrančios netvarumo, vienalaikiškumo, akimirkos netikrumo būsenos. Išryškindamas klausos juslę, menininkas įvaizdina aplinkos pajautimo patirtis.

 

Andriaus ir Nerijaus Erminų, Dano Aleksos ir Rimanto Milkinto „Įvykio vieta“