Linas Blažiūnas „Mėnesiena kregždės akimis“.

Linas Blažiūnas „Mėnesiena kregždės akimis“.

Iš iki sausio 26 d. Vilniaus grafikos meno centro galerijoje (Latako g. 3, Vilnius) veiksiančios kasmetinės estampo parodos „Grafika nuo piešinio iki šešėlio. 2013“.
„Šių metų estampo parodos „Grafika nuo piešinio iki šešėlio. 2013“ tikslas – suburti kuo platesnį kuriančių menininkų, žiūrovų ratą, pristatyti grafikos raiškos lauką neapsiribojant vien tik „estampo“ sąvoka. (...)
Mąstant apie tai, kaip galėtų keistis estampo parodos formatas, kilo mintis pirmiausia pakviesti menininkus dialogui – naujai apmąstyti pačią GRAFIKOS sąvoką, apžvelgti grafikos meno kaitos procesus, provokuoti diskusiją, kas YRA ir GALI BŪTI GRAFIKA šiandien naudojamų meno raiškos formų bei galimybių kontekste. (...)
Parodą-konkursą „Grafika nuo piešinio iki šešėlio. 2013“ sumanėme kaip tam tikrą įvadą-tyrimą, apžvalgą, kuria remiantis būtų galima formuluoti tolesnių apžvalginių parodų koncepcijas. Manome, kad patyrinėjus kontekstą ateityje būtų prasminga apžvalgines parodas skirti išsamesnei grafikos meno segmentų analizei.“
Parodos kuratorės Irma Balakauskaitė ir Marija Marcelionytė-Paliukė