Andrzej Bursa. Ginamasis žodis elgetystei

Andrzejus Bursa (1932–1957) – lenkų poetas, vienas ryškiausių savo kartos kūrėjų, kurį „Naujosios bangos“ poetai laikė savo maišto įkvėpėju. Be poezijos, rašė prozą, pjeses. Per trumpą gyvenimą žurnaluose išspausdino 37 eilėraščius ir apsakymą „Masonas“. Teatras „Cricot 2“ pastatė spektaklį „Kurbunkulas“, o kabaretas „Piwnica pod Baranami“ – vaidinimą „Valstiečių kalbos“. Išgarsėjo po mirties, kai išėjo jo knyga „Wiersze“ („Eilėraščiai“, 1958), kuri buvo pripažinta geriausiu metų debiutu. 1967 m. įsteigta A.Bursos premija jauniems poetams už įdomią, nonkomformistinę poeziją.

Eilėraštis „Ginamasis žodis elgetystei“ (stipriai cenzūruotas) pirmą kartą išspausdintas 1973 m. žurnale „Nowy Wyraz“.

 

Andrzej Bursa. Ginamasis žodis elgetystei
Nuotrauka iš asmeninio Michało Bursos archyvo

 

Manote kad elgetoms nereikia duoti išmaldos...

kad dauguma jų galėtų dirbti

dirbti... geras žodis

taigi jei šis vočiuotasis Tolstojaus galva mosuotų

kastuvu kokiame nors griovyje

o tas senis su netikra žaizda sergėtų kastuvų

sandėlį...

o burtininkė (ar jūs buvote kada nors vaikas) ravėtų

runkelius...

būtumėte patenkintas

 

juk jie dirba gerbiamasis ir dar kaip...

už bet kokią auką bet kuriuo paros metu suteikia mums

grynų nesuklastotų emocijų...

jie nevalgo medinės duonos...

jie neapsimeta (žodis vertas jūsų kultūros) mirštantys kaip

jūs teatruose...

jie vaidina visu kūnu per šalčius karščius

ir liūtis kiekvienu gestu balsu ir blusa ant

apykaklės...

kad pasiektų numatytą efektą turi griežtai laikytis

taisyklių nustatyto gyvenimo būdo

miegoti ant suoliukų parkuose ir stotyse neprivalgyti

ir neprigerti...

nepaisant to kad mirtis ir duona čia tikri...

šis menas nė trupučio nėra natūralistinis...

pasiekia realistinio apibendrinimo viršūnę apie kokią

net svajoti negali jūsų iškimštos akademinės

trupės...

jie yra kiaurai šiuolaikiški...

nepaisant to kad jų tradicijos senos kaip vargas...

menininkų avangardas turi iš jų mokytis tai protingiausi

ir daro...

traukinyje Krokuva–Pšemislis staiga išdygo kupė

tarpduryje neregys su lazda

ar jūs žinote kad visi šie ant suoliukų merdintys kūnai

trokštantys patogesnio gyvenimo

staiga susidūrė su sunkumais...

kurių net menkiausią aidą sunku būtų išgirsti jūsų

mene...

tai jūs nieko nedirbate...

ką jūs šiandien padarėte pone literate...

kokia tavo „profesija“ konferansjė...

už ką tau tiek moka kekše iš ekrano...

už ką laka tavo režisierius.................?

(labiausiai mane juokina tie kurie priekaištauja elgetoms

kad jie kartais geria degtinę)

kaip jūs apskritai atrodote?

 

nykštukas ūgis 1 m 30 cm

batų dydis apie 45

groja armonika

rankomis atšakomis (trys burokiniai krumhornai prie abiejų

delnų)

bažnytinę giesmę

jungia su Grand Guignol

su religine misterija

ir daro tai skoningai

 

o šitas purtomas traukulių

(jūsų baletas nuolat remiasi

erotiniais šeimos galvų

postringavimais)

nuskurdęs inteligentas (ak koks apibūdinimas)

sako kad išėjo nekaltas iš kalėjimo

išgyvena didžiulį konfliktą

sunku jam prašyti

stebėkite gestą kuriuo slepia 10 zlotų

 

senukas su šuneliu ant patiesaliuko

kad minkščiau būtų vargšeliui

pamišėlė vyriška skrybėle

nepaguodžiamas tėvas netekęs

trijų sūnų didvyrių

 

jie visą gyvenimą vaidina vieną vaidmenį

bet daro tai tobulai

nemanykit kad broliaujuosi su liumpenais

elgetos yra paprastai riboti ir dvokia

jaučiu jiems tokį patį pasibjaurėjimą

kaip ir jums ponai... menininkai

tik tiek kad labiau man patinka jų menas

nei jūsų.

 

Iš lenkų kalbos vertė Rimvydas Strielkūnas

 

Daugiau A. Bursos poezijos ČIA ir ČIA