Elizabeth Barrett Browning

Kartais eilėraščiai būna tokie intymūs, kad autorius – šiuo atveju autorė – nori juos pridengti tarsi vertimo šydu. Anglų poetė Elizabeth Barrett Browning (1806–1861), Roberto Browningo, kuriam ir skirtos šios eilės, žmona, turbūt ne pirmoji to ėmėsi minėtais sumetimais. Iš pradžių šį 44 sonetų ciklą ji ketino pavadinti „Sonetais iš bosnių“, bet Robertas ją įtikino geriau prisidengti portugalais. Ne vienas poetas anksčiau ir vėliau tai darė politiniais ar kitokiais tikslais. Pavyzdžiui, „Poetinio Druskininkų rudens“ svečias Paulas Hooveris vieną savo rinkinių pavadino „Eilėraščiais iš ispanų“ norėdamas pateisinti jausmingumą, nelabai tikusį prie veido užkietėjusiam postmodernistui.

Vertėjas

 

Elizabeth Barrett Browning
Elizabeth Barrett Browning

 

Sonetai iš portugalų

 

I
Menu, giedojo andai Teokritas
Apie metus laimingus, bet sparnuotus,
Kuriuos dosni ranka mirtingiems duoda
Kaip dovaną – seniems, jauniems: skaityti
Ėmiau kalba senąja giesmę šitą,
Pro ašaras man vėrėsi vaizduotėj
Džiaugsmai tų metų, širdgėlos, paguodos –
Gyvenimas, šešėliais nusiritęs
Manim. Ir sustingau staiga pajutus –
Prislinko Šmėkla lyg vėsi naktis
Iš nugaros ir sugriebė už kuodo;
Kol priešinausi, tarė tas stabdys:
„Kas laiko, spėk, tave?“ „Mirtis, atrodo.“
Atsakė man: „Tai Meilė, ne Mirtis.

VII
Pasaulis man pasikeitė išties
Ūmai pajutus tavo sielą tyrą –
Ji tyliai sėlino greta atskyrus
Mane nuo skardžio gręsiančios mirties,
Ir aš, ketinus žūti, vėl patyriau
Malonę meilės, per pasaulį yriaus
Nauju ritmu. Iš įteiktos taurės
Paties man Dievo krikštui gėriau, gyriau
Saldybę jos, su Mylimu kartu.
Vardai šalių ar net dangaus pakinta,
Nelygu, kur esi ar būsi tu
Ir ši liutnia, giesmė, girdėta švintant
(Ją moka angelai), brangi – vardu
Tavu jų lūpos būna išdabintos.

XXIX
Mąstau apie tave! O mintys žydi
Ir vejasi it vynuogė liauna
Lapoja gausiai, raizgos, ir ana –
Paties to medžio jau nebematyti.
O mano uosi, juk žinai, mąstyti
Tiktai tave man niekad negana –
Esi brangus! Sekundė kiekviena
Tave man siūlo; imk šakas kratyti;
Tu tvirtas medis, nusimesk saitus
Šios žalumos, kuri tave apaugus,
Trenk juos žemyn, blaškyk ir būk rūstus!
Nes man regėt tave, girdėti – džiaugsmas,
Naujai alsuot paunksnėj ir kartu
Tave pamiršti, nes arti per daug aš.

Iš anglų kalbos vertė Kornelijus Platelis