gytis norvilas. europos litanija per mano dievą ir dūmus

gytis norvilas

europos litanija per mano dievą ir dūmus         

mišios būgnams, trikampiui ir šešiems kontrabosams

europa – moterie, mergele, kokia tu žavi leidžiantis saulei už Alpių
moterie, mergele, į kokius tvartus tave nusitempė jautis?
tave prievartavo, kankino, rišo diržais prie aukojimo stalo?
kodėl atsidavei, reikalavo slaptažodžių, svaigino?
europa – tapai įstatymų kalėjimu, melo inkubatorium
smėlio dėže, kurioj cypia katalikai ir pardavinėja rožines Marijas
tapai barokiniu altorium apkaišytu bananais, petardom

 

mano dievas žvairas
mano dievas kiauru klynu ir didele banginio širdim
jis guodžia mane, kai klejoju nevilties pagautaseuropa – vilkas iškimštas dinamito dešrelėmis

 

europa – ištinėlių grožio salonas, auksinių unitazų muziejus
europa – tautų draugystė išmuštais dantim
europa – turistų faršas, pilnas musių lervų
europa – lėktuvai lėktuvai lėktuvai
europa – ėsti ėsti ėsti
europa – mano teisės mano teisės mano
europa – šunys šunys šunys
europa – švarkų nešiotojų rojus, bombų perykla
europa – kelių garbintojų, asfalto valgytojų šventovė
europa – baimės akis, baimės širdis, baimės šnervės

 

mergele, mirki už mus
širdele, plaki už musmano dievas alkanas it hienų vada

 

jo bamboj šuoliui pasiruošęs tigras
mano dievas gali būti paskolintas
mano dievas nėra mano dievas
mano dievas sotus tylaeuropa – naftos klizmų asociacija
verbalinių myžalų pilstytoja
indaplovių, šaldytuvų, vibratorių kosmocentras

 

europa – namų statytoja
stato stato, o dievas nestovi, na ir sumauta brigada - - -

 

europa – meno kalėjimas, meno morgas, čia nėra jokio meno
menas menas menas nėra menas, šūdas yra menas
poezijos nebėr, ji mirė jau būdama negyva
poezija turi būti kaulu – šunims erzinti
poezija turi būti po žiemos iš žemės išlindusiais kaulais
poezija turi virsti poerzija
iš kaulų virti klijus
kuriais užklijuoti laiškai pragarui ir mirčiai

 

mano dievas neišsilavinęs, jis neturi iliuzijų
mano dievas užrištom akim pilotuoja reaktyvinį lėktuvą
mano dievas su kiaulės uodegatavo vaikai – valgymo čempionai

 

tavo vaikai – impotencijos šventikai, ruberoido valgytojai
tavo vaikai – prezervatyvų pūtėjai, vulkanizatoriai ir dėvėtojai
tavo vaikai – pimpalais valo lietvamzdžius
tavo vaikai – groja kaimynų kaulais ir gieda kalėdines giesmes
tavo vaikai – iš dešrelių smaukytojų gentiesmany kalba gailestis ir gėda

 

mergele, gėlele, kentėk ir už musmano dievas kreivom kojom
mano dievas triauškia protėvių kaulus
mano dievas amžinas, jo kapas neapmokėtas ir nebeveikia
mano dievas guli pievoj
ma-no die-vas rai-ko mo-lį
skie-me-nuo-ti mo-kos spė-riai, pui-kiai se-kas:
AT-SI-PISK

 

europa – viešnamis išspirtom durim
europa – Dionizo kapas, Apolono trumpikės, Jėzaus troškintuvas
europa – demonų gimdymo namai, kuriuose akušerės darbuojasi dalgiais
o Temidė svarstyklėm sveria kokainą, aguonas ir plastiliną

 

mano gerklom srūva ilgesys ir kraujas
sėkmės tau, sėkmės, atgailauk ir už musmano dievas aria laukus briedžio dubenkauliu
skruzdės stuburu purena žemę, o prieš bulviasodį prasisega kelnes

 

europa – statulos statulos statulos
kurių akiduobėse verias nebūties šuliniai
vyskupai aptekę vertybiniais popieriais, o pyderai dar išmano
ir madą - - -
europa – per virvutę šokinėjančių blusų kapinės
visi tokie kultūringi, o nėra į ką atsiremti
europa – į pensiją išėjus kekšė nupuvusia nosim
europa – kodėl išbyrėję tavo dantys?vaike – klaupkis

 

vaike – ryk žemę, idant jos sapnus atsimintum
vaike – gyvenk žeminėj pritardamas sliekų šauksmui, giesmėms
vaike – skink riešutus
vaike – bezdėk gatvėse nė neatsisukdamas
vaike – vaikščiok rankomis, dalinkis kojų protezaismano dievas žvairas

 

mano dievas kiauru klynu ir didele banginio širdim
mano dievas alkanas it hienų vada
jo bamboj šuoliui pasiruošęs tigras
mano dievas gali būti paskolintas
mano dievas nėra mano dievas
mano dievas neišsilavinęs, jis neturi iliuzijų
mano dievas užrištom akim pilotuoja reaktyvinį lėktuvą
mano dievas su kiaulės uodega
jis lanko mane, kai guliu vienatvės laužomais kaulais

 

mirusieji turi užleisti vietą kitiems mirusiesiems
gyvieji pagaliau turi prisikelti iš mirusiųjųmano dievas kreivom kojom

 

mano dievas triauškia protėvių kaulus
mano dievas aria laukus briedžio dubenkauliu
skruzdės stuburu purena žemę, o prieš bulviasodį prasisega kelnes
mano dievas taikliai spjaudo
mano dievas sėja, laisto sėklą iš geležinio laistytuvo
mano dievas nesilaiko sėjomainos
mano dievas nėra mano dievas
mano dievas kūrena lauželį, sekmadieniais pasikepa musmirių
mano dievas bendrauja su šv. Pranciškum
mano dievas mano dievas mano dievas
nieko nėra mano

 

mirusieji turi užleisti vietą kitiems gyviesiems
gyvuliai turi apleisti ganyklas
gyvieji pagaliau turi prisikelti iš mirusiųjų ir ėsti kiaulpienes

 

kur traukia šie žmonės, šie numirėlių karavanai, apleidžia miestus ir kaimus, kapines ir kapinaites? su visa manta, gyvūnėliais, iškastruotais šuniukais, išpuoštais vaikais? ko jiems trūksta, ko tokie neramūs? evakuacija? sprogo petardų gamykla ar kita chemija? kur skraido jų lėktuvai, kur jų traukinių stotys?žinau, kur skrenda,

 

žinau, kur stotys, šventyklos - - -
sėdžiu ant degančios kuprinės 6 perone prie kelio Nr. Į NIEKUR

gyčio norvilo paišai