Jonas Strielkūnas

Kovo 16 d. Jonui Strielkūnui būtų sukakę 80. Skelbiame niekur nespausdintus eilėraščius iš poeto archyvo.

Nuotrauka iš šeimos archyvo
Nuotrauka iš šeimos archyvo

 

Dvelksmas

 

Aš tave mylėjau, bet

Meilė ta – lyg dvelksmas vėjo.

Pasakyt nuo A lig B

Mums tada nė nereikėjo.

 

2004 07 18

 

 

Lyriko gyvenimas

 

Lyrika – paukštelė – uodegytę

Kraipo šen bei ten – ir tu žinai,

Kad už ją galėtum įsigyti

Turtą, kurio vardas – pelenai.

 

Bet vis vien tą uodegą sekioji,

Vandeny skęsti, degi ugny.

Kvėša, vienagalvi, vienakoji,

Vienaširdi, kam tu gyveni?

 

2004 07 21

 

 

Prakeiktas miestas

 

Pagraužtas miestas šis pelės

Nežinomu vardu.

Nebėr nei turgaus, nei pilies,

Nei bokštų, nei grindų.

 

Nebėr nei marketų naujų,

Nei vargetų senų.

Tik, misdamas savu krauju,

Aš vienas gyvenu

 

Tame prakeiktame mieste

Prakeiktas ir patsai.

Juoduoja raidės plakate:

„Mes numirėm visai.“

 

2004 08 04

 

 

Ir mes žmonės!

 

Kaip gera, kad mes ne rašytojai vėl,

Kad mūsų, brolau, nesugundė

Ta greitai suyranti šluota – šlovė,

Išgarbinta gloria mundi.

 

2004 09 11

 

 

Neliks

 

Dienos baltos, naktys juodos,

Ir gyventi nebaisu,

Kai žalių alyvų soduos

Su tavim kol kas esu.

 

Bet prabėgs gal metų šimtas

Ir neliks jokios žymės,

Kad kas penktas ar dešimtas

Čia išloš ar pralaimės.

 

2005 11 29

 

 

Duobė

 

Ir kas gi ta istorija?

Duobė. Duobė. Duobė.

Pranyksta trajektorija

Žvaigždžių, kurių nebėr.

 

2006 06 02

 

 

Birželio pabaiga

 

Užges žaibai. Nutils birželis.

Diena ims šviesti vis mažyn.

Dangus prieš žemę nusižemins,

Pradės tamsėti. Bet kažin,

 

Ar vien vainikai švento Jono

Mus vainikavo tuo metu,

Kai gėrėm iš tėvų uzbono

Tai, ko dabar nebejuntu?

 

2007 06 16 

 

Disonansai

 

Nebijok. Tai mėlynas su juodu.

Nebijok. Dangus tai su žeme,

Amžinas zyzimas mažo uodo

Helikopterio didžiulio ūžime.

 

Uodas mirs. Užviešpataus mašinos.

Gyvo kraujo gyslos užsikimš.

Ir nei bėro žirgo, ir nei širmo

Nebereiks jausmams anei akims.

 

2007 06 16 

 

Birželis

 

O, koks žalias birželis!

Net baisu atsivert.

Tarsi visas jis želia

Vien tik tau pirmąkart.

 

2007 06 20

 

 

Negeras lietus

 

Toks negeras vasario lietus

Senai gėlai siauros krūtinės.

Nusispjauk atgalios tris kartus,

Kad nebūtų jis paskutinis.

 

2008 02 25

 

 

Gyvatėlė geležinė

 

Kokią šiandien siunčia žinią

Niekada nesugauta

Gyvatėlė geležinė,

Vienąsyk rasta

 

Saulėtam gimtam pušyne,

Kiek bauginanti, greita?

Kokią šiandien siunčia žinią

Ji nesugauta?

 

2009 07 04

 

Legendinė Jono Strielkūno kėdė, ant kurios sėdėjo dirbdamas „Literatūros ir meno“ redakcijoje. gyčio norvilo nuotraukos
Legendinė Jono Strielkūno kėdė, ant kurios sėdėjo dirbdamas „Literatūros ir meno“ redakcijoje. gyčio norvilo nuotraukos