Nijolė Kepenienė

Nuotrauka iš asmeninio archyvo
Nuotrauka iš asmeninio archyvo.

 

Buvimas

Trioletai

 

1

tik lietaus šnabždesys

dangaus mišios

už šviesiąsias naktis

tas lietaus šnabždesys

už gumbus ir šaknis

raumenyną dantis

tas lietaus šnabždesys

dangaus mišios

 

2

už šaknis ir už kaulus

ta lopšinė tyli

miestas krūpčioja verkia

už šaknis ir už kaulus

žuvis gieda... girdi?

vien srove užsiklojus

už šaknis ir už kaulus

tau lopšinė tyli

 

3

iškylautojas liūdnas

iškilo anapus

rūtos lydi ir lugnės

iškylautojas liūdnas

prirašytas jau lapas

jis – žvėris užsisklendęs

iškylautojas liūdnas

iškilo anapus

 

4

tu manei pasislėpęs

net nematomas tapęs

sfinksas dienų pavėsy

tu manei pasislėpęs

ir priglobtas šviesos

ekskursantas po būtį

tu manei pasislėpęs

net nematomas toks

 

5

siuvinėtomis paukščio pėdelėm

mėnesėtais nageliais

dyla laikas net gelia

siuvinėtomis gervės pėdelėm

kryželiais virvelėm

teka laiko švelnumas

siuvinėtom pelėdos pėdelėm

mėnesienos pėdelėm

 

6

taip garsiai tyli sfinksas

civilizacijos lopšy

be priežasties

didingai tyli sfinksas

čia ekskursantai fotografijos

sirenos sumaištis

taip kantriai tyli sfinksas

tik antkapis... o gal lopšys

 

7

toks paprastas paviršutiniškas buvimas

negirdint paukščio nei žolės nei slieko

neieškant Dievo kuriant jį iš nieko

toks paprastas paviršutiniškas puvimas

žaliūkai juodomis pižamomis rožynuos miega

juos pelenas užkloja virsdamas į nieką

toks paprastas paviršutiniškas buvimas

negirdint paukščio nei žolės nei slieko

 

8

žolė dainuoja paukščiai žydi

išsprogę pasakos žiedais

į aukštą dangų įrašyti

žolė dainuoja paukščiai žydi

giesmių raštuoti gobelenai

šaknim auksinėm atausti

žole dainuoja paukščiais žydi

išsprogę pasakos šerdy