Poezija


Tomas S. BUTKUS

2014-10-22 16:37:16

Publikacijos tekstai yra iš spaudai rengiamos antrosios poezijos knygos „Ežerožemė“. Iš kiekvieno skyriaus atrinkta po vieną tekstą, atspindintį knygos temų ir variacijų pobūdį, generuojantį įsivaizduojamus ir menamus poetinius vietoraščius. EZEROZEME.EXE / / / dienosbaigias per lietųper lietų keliai nedulkėtikažin kiek dar metųturi pavėsis?--pavėsis išnyksliksim be vietos 1993 iv Klaipėda   ežerožemė   neblunkanti pušų ir kryžiųužmarštimi       s...


Jaunojo jotvingio premijos laureatasAivaras Veiknys Vaikystės miestas Lvovas yra visur –liudija išverstas Adamas Zagajevskis,o mano sapnai tik patvirtina:kad ir kur keliaučiau,vaikystės miestas tūno giliai manyje,lyg slaptas keleivis kelto kajutėje,lyg zuikis galinėje autobuso sėdynėje,be paso, be bilieto,be jokio aiškesnio tikslo –tiksinti bomba slapčiausiojširdies kertelėj,kai sprogsta, pakvimpa dūmais –tai degančios lapų krūvos Draugystės gatvėj,tai drimbantis lapkričio sniegas,tai sužeis...


  Rytas Jie maudės ryto taurėje tarp šukių skilusios nakties. Ir vis blefuodami tamsa. Nes prijaukint jos nepavyko.Atrodė, brenda į raudoną jūrą, kurią prilašino sužeistas saulėtekis. Ir tuos lašus skaičiuoja raudonodžių strėlės. Kad užgrūdintų likimui taikinių.Tačiau neprisega nei prie paviršiaus, nei prie dugno. Nors draugiškai mojuoja atplaišos dangaus. O kiek vėliau sulipdo laivą, kuriame jiems vietos nebeliko.Ir skęsta jie po vieną prie krašto ryto taurės.   Vaidmuo Kaip an...


Tautvyda Marcinkevičiūtė

2014-10-01 20:29:42

  beveik jos didenybė elžbieta bjauri žuvis vos paragavuskąsnelį ištaria mamaapie ką tiktai mano iškeptąir vyro giriamą tartum šedevrą tikrąpatiekalą nejaugi visoje šaly neatsiradoskanios žuvies? Nė karalienė anglijos patinedrįsus būtų pasakyti taipvirėjuiapie jos valdomąją šalį 2013-11-16   šešėlinė žvaigždynologija žvaigždė dainavo galingai ---------- visąsave ne tik parteriui ir balkonuine tik gatvei gimtojo miestobūdamasjo akcentologija ne tik charmant šarmai betir nuo š...


  46 ir tadakai skraidyti išmoksiu kregždės ir karkvabaliai skriskite su manim   47 universiteto absolventų šventėgalėtų būt joninės – būrys pusnuogiųlauro lapų vainikaispapuoštomis galvomis merginų apsiavusiųlabai labai aukštaisaukštakulniais spiegdamos kopiaį statų kalną renesansiniu urbino grindiniu tiesiai prieš mano langą – dabar niekada amžinai   48 paskui jas sutikauant miesto katedros laiptų sėdėjo su tais pačiaislaurų vainikais grojo gitaromis ir dai...


Marius Martynenko

2014-09-16 22:47:50

Dvidešimt vienerius metus mindo dobilą. Kūrinys lietuvės, verčiančios iš šešių kalbų, ir ruso-žydo ukrainietiška pavarde. Gimimo laiku Lietuvoje nebuvo šilto vandens. Neužsigrūdino, ėmė bijoti praustis. Kieme vyravo įvairiatautybė, nusistačiusi prieš lietuvius. Kad galėtų žaisti, apsimetė čigonu. Kai melas išaiškėjo, teko užsidaryti namuose ir skaityti knygas. Pirmasis dalykas, kurį aprašė, buvo „šiandien". Panašios gairės išliko ir nūdien. Antras dalykas, kurį rašė –­ numeriai mašinų, į kurių...


Marius BUROKAS

2014-09-10 04:59:24

Pavietrė kaulo kojomatbarška grindiniupenktą rytokaip rašė poetai vaikystėj prasilenkėmgulėjaustiklo dėžėjišrėkęssprangų ir šiltąsielos mėsgalį nieko nelaukiaunegaudavaunieko tik vienatvėit išvirintavaldiška antklodėbalčiausiait smertis plytėjoužklojo tokia legendataip atėjaumaniau taip taip ir mirsiurupūžėužrėpliosant širdiespatinusios spūst pavietrėkaulo kojomatbarška pro liepąpro mūrąpro vasarą Vilniuj.   * * *Vėjo erdvūs plaučiai. Išpučiapro kaulus ir mėsą. Raidesdaugiau ...


Nida Timinskaitė

2014-08-06 15:32:16

  * * *Sapnavau rojaus paukštį,lengvai skrendantįper visus tavo košmarustartum nirvanoje,sklendžiantį krintant keistai šviesaipro vitražinius langus –spalvotus stiklus, rojaus paukščio spalvųsapnai – spalvoti nebylūs rojaus paukščiaišiek tiek padėvėtom plunksnompadėvėtais jausmais ir emocijom,padėvėtų jausmų maskaradas –mažutė iliuzija sklendžia lengvaikaskart nurungdama klaidžiojantį košmarąkošmarą, sudėvėtą iki skutų,parduotą senam žydui skudurininkui.sako, paskui iš jų daro popierių,a...


Mindaugas Jonas URBONAS

2014-07-30 14:54:56

  Puolusios Liepų lietpalčiai –Po jais suvargusios Ievos iš Edeno glaudžiasi. Lyja per visus šešėliusŽalčio šnabždesiais. Liepų lapų teatrasPloja puolusioms.   Lažybos prometėjo ugnies transliacijaper įskilusį gysločio lapą,kai ugnis atžygiuoja iš rytų ir vakarųir sutrypia mane ir mano šalį. ta pati ugnis kažkur tolumojemojuoja naujomis vėliavomis.prometėjas sėdi antras iš Dievo dešinėsir duoda Kristui dešimtinę –pralaimėjęs karo ir taikoslažybas.   Paskutinė žvaigždė ...


Diana Šarakauskaitė

2014-07-22 19:21:06

VEISIEJAI SU VILIUMir jo ranka perrašytais A. Nykos-Niliūno poezijos sąsiuviniais (citatos iš eilėraščių „Dabar ir vėl atėjo", „Žiemos teologija", „Mirtis staiga uždarė", „Maulbronn", „Tryliktoji naktis...") 1.Kokios ledinės tavo rankos. Tavo rankos šaltos            tokios šaltos                    sakai tupaimi jas priglaudi sau prie lūpų. Gi...


Draugai