Ai, einam...

„Ai, einam... Rytoj gi vėl ateisim..."
Iš pokalbių redakcijoje