Anton Čechov. Trumpai

Ne pesimizmas ir ne optimizmas svarbu, o tai, kad devyniasdešimt devyni iš šimto neturi proto.

Jeigu žmogus nerūko ir negeria, tai jau savaime susimąstai, ar tik jis nebus niekšas?

Važiuoti su žmona į Pary­žių yra tas pat, kas važiuoti į Tulą su savo samovaru.

Būna žmonių, kurie sako tik protingus ir gerus žodžius, tačiau jauti, kad jie buki žmonės.

Jeigu žmona tau neištikima, tai džiaukis, kad ji neištikima tau, o ne tėvynei.

Universitetas ugdo visokius gabumus, taip pat ir kvailumą.

Teigiama: galiausiai tiesa triumfuos, bet tai netiesa.

Sveiki ir normalūs tik eiliniai, bandos žmonės.

Tam, kad be perstojo, netgi liūdesio minutę jaustumeisi laimingas, reikia: a) mokėti tenkintis tuo, ką turi dabar; b) džiaugtis suvokimu, kad galėjo būti ir blogiau.

Puiki šiandien diena. Gal išgerti arbatos, o gal pasikarti.

Viską žino ir viską supranta tik kvailiai ir šarlatanai.

Tam, kam nemielas gyvenimas, kas jo nevertas, nelieka nieko kito, kaip tapti valdininku.

Vienas skausmas visada sumažina kitą. Užminkite ant uodegos katei, kuriai skauda dantis, ir jai pasidarys lengviau.

Negalima palikti scenoje užtaisyto šautuvo, jeigu niekas nesiruošia iš jo šauti.

Šimtai varstų tuščios, monotoniškos, išdegusios ste­pės negali sukelti tokio nykulio, kaip žmogus, kuris sėdi, šneka ir neaišku, kada išeis.

Jeigu nori, kad tau visad trūktų laiko, –­ nieko nedaryk.

Reikia po lašą spausti iš savęs vergą.

Niekas nenori mumyse mylėti paprasto žmogaus.

Jeigu ligai išgydyti siūloma daug vaistų, tai liga neišgydoma.

Neverta trukdyti žmonėms eiti iš proto.

„Cinikas" – graikiškas žodis, kuris, išverstas į tavo kalbą, reiškia: kiaulė, trokštanti, kad visas pasaulis žinotų –­ jinai yra kiaulė.

Jeigu žmonės susitarę staiga taptų nuoširdūs, tai viskas nueitų velniop.

Talentingas žmogus Rusijoje negali būti švarutis.

Tapti rašytoju labai nesunku. Nėra tokios baidyklės, kuri nerastų sau poros, ir nėra tokių paistalų, kurie nerastų sau tinkamo skaitytojo.

Negalima purvo reikalauti, kad jis nebūtų purvas.

Šalintis žmonių – savižudybė.

Žemėje nėra nieko puikaus, kas pačioje pradžioje nebuvo bjauru.

Gyvenimas, iš esmės, labai paprastas daiktas, žmogui reikia labai pasistengti, kad jį sugadintų.

 

Iš rusų kalbos vertė J. V.

www.adme.ru/vdohnovenie-919705/kratkost-sestra-chehova-619805/

Viktorija Bardauskaitė-Sladkevičienė. „Skaidės“. Arūno Uoginto nuotrauka