Gražūs vyrai...

„Gražūs vyrai gražiai sensta."
Iš pokalbių redakcijoje