Herkus KUNČIUS. Dramos

„Ilgą laiką savo pirštus verčiau vogti. Visai neblogai gauti dešimt metelių! Mano geroji, mano švelnioji drauguže, manoji kamera!“
Jean Genet


Vlado Braziūno nuotrauka 

MEILĖ IŠ PIRMO ŽVILGSNIO

Vieno veiksmo drama

Maskva. Prie baro sėdi kadaise Lietuvą palikęs baleto artistas Borisas M. Jis pro šiaudelį siurbčioja sultis... Į barą įeina studentai iš Lietuvos. Vienas jų, pažinęs Borisą M., prieina prie artisto.

STUDENTAS (lietuviškai). Boria, tai tu?..
BORISAS M. (sutrikęs, taip pat lietuviškai). Aš...

Ilga pauzė.

BORISAS M. (atsidusdamas).  Dieve, koks tu gražus... (Pauzė.) Ateik vakare pas mane...

Borisas M. ant servetėlės paskubomis rašo adresą.

STUDENTAS (nepatikliai). O kas ten bus?..
BORISAS M. (drąsinamai). Visi ten būsime...

Uždanga


JAUTRUMAS

Vieno veiksmo drama

Tykus vakaras. Nuošalioje sostinės senamiesčio kavinėje sėdi Garsus Režisierius ir Jaunasis Dramaturgas...

GARSUS REŽISIERIUS (uždėdamas ranką ant Jaunojo Dramaturgo šlaunies). Ar esi labai artimas savo mamai?..

Pauzė.

JAUNASIS DRAMATURGAS. Kad nelabai...

Garsus Režisierius atitraukia ranką. Graudžiai pravirksta...

Uždanga


SAVAS TARP SVETIMŲ

Vieno veiksmo pjesė

Paryčiais Pagyvenęs Poetas grįžta namo... Ant tilto jam pastoja kelią plėšikų gauja.

PLĖŠIKAS. Atiduok pinigus!..
PAGYVENĘS POETAS. Neturiu.
PLĖŠIKAS. Tada laikrodį!..

Pagyvenęs Poetas nusisega laikrodį, atiduoda plėšikams.

PAGYVENĘS POETAS. O ką su juo darysite?..
PLĖŠIKAS. Parduosim, o pinigus pragersim...

Pauzė.

PAGYVENĘS POETAS. Vyrai, palaukit!.. (Pauzė.) Aš su jumis...

Pakeitęs kryptį Pagyvenęs Poetas prisijungia prie plėšikų. Svirduliuojančios gaujos ir Pagyvenusio Poeto siluetai išnyksta rūke...

Uždanga


TIESIOG GERUMAS

Vieno veiksmo pjesė

Ruduo. Šiokiadienis. Sostinės turgus.

POETAS (palinkdamas prie prekystalio ir smalsiai apuostydamas). Ką galite pasiūlyti?..
TURGAUS BOBA (įsiteikiamai). Turime labai skanios strutienos dešros...
POETAS. Duokit kilogramą... (Pauzė.) Ne, paimsiu pusantro...

Pauzė.

DRAUGAS. Ir ką dabar su strutiena darysim?..
POETAS (ryžtingai). Eisime palesinti antyčių... (Pauzė.) Jos alkanos...

Labai ilga pauzė.

POETAS (meiliai). Guli guli... Guli guli...
DRAUGAS (šiltai). Buli buli... Buli buli...

Krantinėje pritūpę Poetas ir Draugas lesina vis gausėjantį antyčių pulką... Šiokiadienio vakaras sostinėje slenka nepastebimai...

Uždanga


KADA GYVENIME JAU VISKAS PASAKYTA

Jono Rustemo piešiniaiVieno veiksmo pjesė

Svetimo miesto viešbučio kambarys. Jame pakramsnodami vakaroja provincijon komandiruoti du labai seni draugai – Profesorius ir Akademikas...

PROFESORIUS. Skanios salotos...
AKADEMIKAS. Ir man jos labai skanios...

Pauzė.

PROFESORIUS. Tos salotos... kaip pas tavo mamą...

Pauzė.

AKADEMIKAS. Taip... mano a. a. mamą...

Pauzė.

PROFESORIUS (atsidusdamas). Visi ten būsim...

Pauzė.

PROFESORIUS. O ir ta šlapia dešra iš parduotuvės visai nieko...
AKADEMIKAS. Puiki dešra...
PROFESORIUS. O žmonės kalba, kad nevalgoma...
AKADEMIKAS. Nesąmonė... Nuostabi mūsų dešra...

Pauzė.

PROFESORIUS. Kepenų paštetas pakenčiamas...
AKADEMIKAS. Ką čia ir sakyti, tobulas paštetas... Labai gerai, kad jį, o ne tą brangesnį pirkome...

Pauzė.

PROFESORIUS. Duonos šįvakar visai nereikia...
AKADEMIKAS. Ir kam mums ta duona...

Pauzė.

PROFESORIUS. Labai skanios salotos...
AKADEMIKAS. Kaip pas tavo a. a. močiutę...

Pauzė.

PROFESORIUS. Ir mes ten būsim...

Ilga pauzė.

PROFESORIUS. O kepeninė – taip pat gardi...
AKADEMIKAS. Taikliai išsirinkom...

Pauzė.

AKADEMIKAS. Skanios salotos...
PROFESORIUS. Labai skanios...

Pauzė.

AKADEMIKAS. Duonos nereikia...
PROFESORIUS. Čia duona netiktų...

Pauzė.

PROFESORIUS. Gerai, kad agurkų ir kopūstų neėmėm...
AKADEMIKAS. Ir taip jų čia sočiai... (Pauzė.) Skanios salotos...

Pauzė.

PROFESORIUS. Nors pigi, bet labai kokybiška kepeninė...
AKADEMIKAS. Ta šlapia dešra čia idealiai tinka...
PROFESORIUS. Ir, pasakysiu, duonos nereikia...

Pauzė.

AKADEMIKAS. Jei salotose yra bulvių, duonos nereikia...
PROFESORIUS. Duona ne visur čia tiktų...
AKADEMIKAS. O salotos – puikios...

Du seni draugai nutyla. Po kurio laiko Profesorius iš butelio išvarvina paskutiniuosius lašus. Seni draugai išgeria.

Pauzė.

AKADEMIKAS. Turbūt jau eisime miegoti...
PROFESORIUS. Vėlu... Teks mums pamiegoti...

Seni draugai keliasi, išsiskirsto. Užmigę netrukus sutartinai užknarkia...

Uždanga


PAPRASTOS LIAUDIES NESUPRASI

Vieno veiksmo drama

Ankstyvas rytas. Žvarbu. Prie netrukus atsidarysiančio gastronomo drauge su kitais eilėje lūkuriuoja garbūs mokslo ir kultūros žmonės – apsiglamžiusio veido Meno Vadovas, Mokslų Daktaras, Laureatas, Tarybos Sekretorius ir Pirmininkas.

PIRMININKAS (drebančiomis rankomis). Siūlyčiau nedelsiant paimti trejetą ir dar porą užsigerti... (Pauzė.) O kaip jūs, Daktare, galvojate?..
MOKSLŲ DAKTARAS (patempęs lūpą, reikšminga veido išraiška). Jei, Pirmininke, imsime tris – esu įsitikinęs – galime pritrūkti... Ar ne panašiai mąsto ir mūsų Meno Vadovas?..
MENO VADOVAS. Iš akių matau, Tarybos Sekretorius šįryt klaidingai galvoja, kad užteks ir dviejų, o užsigerti pakaks vieno...
LAUREATAS (kikendamas). Laureatas galvoja kitaip...
TARYBOS SEKRETORIUS. Pritarčiau Pirmininkui... Reiktų paimti tris arba keturis, o dėl užsigėrimo – nusišalinu...
LAUREATAS (surimtėjęs). Laureatas tvirtina, kad būtina įsiklausyti į Pirmininko žodžius... (Pauzė.) Betgi ir Sekretorius teisus...
MOKSLŲ DAKTARAS (nervingai pažvelgęs į laikrodį). Nesutinku, kolegos... Trijų ir net keturių mums bus akivaizdžiai maža... O jei, anot Sekretoriaus, nieko neimsime užsigerti, teks vėl po pusvalandžio čia ateiti arba net siųsti Laborantą...
PIRMININKAS. Galbūt Mokslų Daktaras dėl alaus ir teisus... Betgi Meno Vadovas minėjo, kad po valandos su Tarybos Sekretoriumi turi...
MENO VADOVAS (nekantriai). Mes ką tik su Tarybos Sekretoriumi persigalvojome – į posėdį nebeisime...

Eilėje stovėjęs darbščių rankų Pilietis neištveria.

PILIETIS. Užteks (keiksmažodis) išsikalinėti!!!

Darbščių rankų Pilietis trenkia kumščiu Pirmininkui į veidą, jo bendras parverčia Mokslų Daktarą, ima spardyti Laureatą, Tarybos Sekretorių, Meno Vadovą... Išvydusi riaušes, gastronomo valytoja kabėjusią lentelę „Uždaryta“ skubiai pakeičia į „Sanitarinė diena“.

Uždanga