Pažinkime savo kalbą

Ričardo Šileikos nuotrauka

Kruopšti etimologinė analizė parodė, kad terminas „barakuda“, skirtas tam tikrais atvejais moteriškei apibūdinti, kilęs ne nuo plėšrios užsieninės žuvies užvadinimo, o kaip ir dauguma kitų definicijų yra lietuvių kilmės: jau užpraeitame amžiuje mūsuose taip vadindavo liesas (kūdas) merginas, katros baruose stengdavos rast priėjimą prie jaunikaičių, katrie prilaikė pinigo ir žemės.

 

Parinko ARTŪRAS VALIONIS