Herkus Kunčius. Žuvėdra. Vyšnių sodas. Trys seserys

Vlado Braziūno nuotrauka

 

ŽUVĖDRA

Vieno veiksmo drama

XX amžiaus pradžios dvaras Rusijoje. Vasara. Čiulba paukščiai. Sode prie gausiai padengto stalo sėdi dvasingų inteligentų draugija.

NINA ZAREČNAJA. Aš esu žuvėdra...

Nina Zarečnaja palinksta prie kilkės.
Nina Zarečnaja žiaukčioja ir valgo kilkę pomidoruose.

IRINA ARKADINA. Aš taip pat esu žuvėdra...

Irina Arkadina palinksta prie šprotų.
Iriną Arkadiną ima tąsyti, bet ji šprotus aliejuje valgo.

KONSTANTINAS TREPLIOVAS. Ir aš esu žuvėdra...

Konstantinas Trepliovas palinksta prie silkės.
Konstantinas Trepliovas springdamas valgo silkę (pataluose) ir geria degtinę.
Konstantinas Trepliovas įsisiautėja.

BORISAS TRIGORINAS (apsišlakstęs sprandą degtine). Vakar nebuvau, o šiandien jau ir aš žuvėdra...

Borisas Trigorinas palinksta prie žuvies kukulių.
Borisas Trigorinas grūda rankomis žuvies kukulius ir nekramtydamas juos ryja.

Persivalgiusi kilkių miršta Nina Zarečnaja.
Miršta apsinuodijusi šprotais ir Irina Arkadina.
Su silke rankoje miršta išprotėjęs Konstantinas Trepliovas.
Užspringęs kukuliu miršta ir Borisas Trigorinas.
Sode pasirodo gydytojas Dornas.

GYDYTOJAS DORNAS (su užuojauta). Žuvėdros... Visi mes čia žuvėdros...

Virėjas rankioja nuo stalo žuvų likučius. Kiša juos daktarui Dornui į burną. Daktaras Dornas numiršta. Jam iš paskos, suvalgęs tuziną nototenijų, miršta ir nusišovęs Virėjas.

Uždanga

 

Dainius Dirgėla. Iš ciklo „Visi šventieji“, 2014

 

VYŠNIŲ SODAS


Vieno veiksmo tragedija

Vyšnių sodas. Jame pasirodo bebrai.

I BEBRAS. Štai ir išaušo ta diena lemtinga...
II BEBRAS. Darbai prasmingi mūsų laukia...
III BEBRAS. Valia pasiekti tiesą... Ne tik dorybėj slepiasi gyvenimo prasmė didžiulė...

Bebrai graužia ir verčia vyšnių sodo medžius.
Į scena įeina Liubovė Andrejevna Ranevskaja, ją veda Jermolajus Aleksejevičius Lopachinas.

LIUBOVĖ ANDREJEVNA RANEVSKAJA (delnais užsidengusi akis). Taip gera sugrįžti į tėvynę... Kvėpuoti tėviškėj pilna krūtine... Ar jau galiu atsimerkti?..

Liubovė Andrejevna Ranevskaja atsimerkia. Išvydusi iškirstą vyšnių sodą, nualpsta.

JERMOLAJUS ALEKSEJEVIČIUS LOPACHINAS (skaudžiai daužydamas sau per skruostus). Vandens!.. Vandens!.. Duokite tai artistei vandens!..

Iškirstame vyšnių sode pasirodo svirduliuojantis caras Nikolajus II.

CARAS NIKOLAJUS II (užsiversdamas vyšnių trauktinės butelaitį). Jei šį įveikęs būsiu, tada įveiksiu ir kai ką daugiau...
JERMOLAJUS ALEKSEJEVIČIUS LOPACHINAS (klaup­damasis prieš carą ant kelių). Maldauju... Meldžiu...
CARAS NIKOLAJUS II (nesusivokdamas). Ko?... (Apsidairydamas). Kur aš?..
I BEBRAS. Čia vyšnių sodas...
II BEBRAS. Nebėra jo...
III BEBRAS. Ir nebebus!

Bebrai pradeda pamėkliškai kikenti.
Carą Nikolajų II ima purtyti šaltis. Jermolajus Aleksejevičius Lopachinas nudiria nuo bebrų kailiukus ir užmeta ant caro jų kailinius.

LIUBOVĖ ANDREJEVNA RANEVSKAJA (kliedėdama). Mano vyšnių sodas...

Liubovė Andrejevna Ranevskaja miršta.

CARAS NIKOLAJUS II (raudodamas). Mano Rusija...

Caras Nikolajus II miršta.
Jermolajus Aleksejevičius Lopachinas parodo sutartą ženklą; iš scenos gilumos lėtai ateina Leninas su Trockiu. Jų rankose –­ vyšnaičių sodinukai.

Uždanga

 

 Dainius Dirgėla. Iš ciklo „Visi šventieji“, 2014

 

TRYS SESERYS


Vienaveiksmė drama

Uždarytos dvare džiūsta trys seserys.

OLGA. Nebegaliu kentėti...
MAŠA. Dūstu... Išprotėsiu...
IRINA. Mirštu...
SARGAS FERAPONTAS. Ir nebeprašykite manęs... Velionio tėvelio įsakyta jūsų niekur neišleisti...

Trys seserys suokalbiškai susižvalgo.

OLGA (pašnibždomis seserims). Pabaikim mūsų kančias...
MAŠA. Pribaikim tą niekšą...
IRINA. Ir išsikepkim...
OLGA (svajingai). Su bulvėmis...
MAŠA. Troškintais kopūstais...
IRINA. Ir krapais...

Trys seserys užtvatina sargą Ferapontą. Išsikepusios susėda prie stalo.
Dvare pasirodo dujotiekio vamzdžio skersmens Trubadūras.

OLGA. Pačiu laiku, Trubadūre...
MAŠA. Mes kaip tik vakarieniauti susėdome...
IRINA (sodindama Trubadūrą prie stalo). Nepasididžiuokite...
OLGA. Šlaunelę?..
MAŠA. Kakliuką?..
IRINA. Šonkauliukų?..
TRUBADŪRAS. Nedrįstu atsisakyti...

Trubadūras iki aušros naudojasi trijų seserų svetingumu.

TRUBADŪRAS (išaušus dainuoja).
Kol gyvos spindėkit
Niekada neliūdėkit
Gyvenimas trumpas
Mirtis greit ateis

Trubadūras bėga nuo trijų seserų. Šios jo nepaveja.

OLGA. Nebegaliu...
MAŠA. Dūstu...
IRINA. Aš mirštu...

Trys seserys miršta.

Uždanga