Jaunamartė ant kupranugario

„Teresės nuodėmė" – labai įdomiai nufilmuota, nu bet nuobodesnio filmo nesu matęs."
K. P.

Nijolės Keršytės nuotrauka

„Ir kupranugarį retai Aleksandrijos gatvėse besutiksi, nebent kai jis iškilmingai, lėtai, rimtai ir išdidžiai neša savo tarpukupryje išsidabinusią jaunamartę, apsikarsčiusią puodais ir baldais, į naujus laimės (ar verguvės?) namus. Piramidės, tiesa, dar tebestovi, jos dar ilgai stovės. Tačiau jos apsuptos smėlio, jos išblanksta smėlio mariose, ir smėlio tai tikrai daug šiame krašte prisirinko: ir „kaip pučia vėjas nuo piramidžių", kaip sako Henrikas Radauskas, kai karštas chamsinas ima pūsti iš dykumos, kai, užsidaręs langines ir langus, sėdi prieblandoje ir matai, kaip per ketvirtį valandos grindys, baldai ir tavo paties rankos ir šnervės apsitraukia vis storesniu smulkaus smėlio sluoksniu, – pagalvoji, kad žmogaus darbai ir veikalai, bokštai ir piramidės vis dėlto labai trapūs, kad tai niekis prieš Gamtos užsispyrimą."

Algirdas Julius Greimas, „Laiškai iš Afrikos"