Jefim Smolin. Antilopė gnu

JI (apimta panikos). Pagalbos tarnyba! Pagalbos tarnyba! Pagalbos tarnyba!
BALSAS (telefono ragelyje). Pagalbos tarnyba klauso! Kas jums nutiko?
JI. Aš važiuoju – negaliu sustoti!
BALSAS. Stabdį spauskite!
JI (spaudžia signalą). Taip, spaudžiu, spaudžiu! Vis tiek jis kaukia!
BALSAS. Tai – signalas! Stabdys po kojomis! Spauskite!
JI. Negaliu! Bijau ranką nuo vairo atitraukti!
BALSAS. Koja spauskite!
JI. Oi, ne, nepataikiau!
BALSAS. Ko ten nepataikyti? Tik du pedalai...
JI. Kaip man, tai daug... Pridarė čia...
BALSAS. Važiuojam! Kur jūs dabar?
JI. Automobily!
BALSAS. Supratau! Kuriam rajone?
JI. Sėdynės rajone!
BALSAS. Blin! Ką matote prieš save?
JI. Stiklą!
BALSAS. O už stiklo?
JI. Kiemsargius!
BALSAS. O už kiemsargių?
JI. O už kiemsargių nieko nematyti!
BALSAS. Įjunkite juos! Jie dirba?
JI. Nieko jie nedirba! Paprasčiausiai guli su šluotomis – vaizdą užstoja...
BALSAS. Kaip – su šluotomis?
JI. Su šluotomis ir tiubeteikomis...
BALSAS. Viešpatie! Paklausykite, brangioji, ar kas nors gyvas yra mieste... Sakykite, kur jūs? Pažiūrėkite per šoninį langą – nors kokį orientyrą...
JI. Matau paminklą! Vyras kėdėje lazdele mojuoja...
BALSAS. Čaikovskis! O Dieve, važiuojam tenai! Koks jūsų automobilis?
JI. Mėlynas... Oi, aš čia visa šokinėju, grindinys po kojomis...
BALSAS. Oi, grindinys! Kremlius!
JI. Dabar laipteliais šokinėju...
BALSAS. Kokie laipteliai? Viešpatie –­ mauzoliejus!
JI. Kažkoks seniokas iššoko...
BALSAS. Koks seniokas?
JI. Kažkoks plikas, su barzdele, kumščiu mojuoja... Oi, aš vėl prie pamink­lo...
BALSAS. Prie kokio?
JI. Na, senis su lazdele...
BALSAS. Ratą apsuko! Kaip jūs taip greitai...
JI. Tik dabar ant jo kepurė...
BALSAS. Juk tai ne paminklas! Reguliuotojas suakmenėjęs...
JI. Atgijo! Prie manęs bėga!
BALSAS. Fu, garbė Dievui... Tegul jis dabar su jumis aiškinasi...

Iš rusų kalbos vertė Arvydas Valionis