Jei būtų kiauras...

 

„Jei būtų kiauras, tai visas seilėm tekėtų."
D. V. apie Lietuvos poetą (iš poezijos paskalų)