Marcelijus Martinaitis. Susirūpinimas dėl 1973 m. „Poezijos pavasario“

„Kviečiu užeiti.
Su pagarba M. Martinaitis..."

... Prieš 40 metų gavau laišką, atspausdintą mašinėle ir padaugintą ant plono papirosinio popieriaus. Be abejo, jis, vasarėjant 1972 metais, buvo išsiuntinėtas visiems broliams sesėms poetams, nes jau iš anksto buvo galvojama apie 1973 metų Poezijos pavasarį ir tradicinę šiam renginiui skirtą knygą... O ją, kaip paaiškėjo, tuomet sudarinėjo Marcelijus Martinaitis... Bet poetas ir „orgklausimuose" išliko poetas... Marcelijus rašo oraciją, nuoširdų kreipimąsi.

Juozas Nekrošius

Susirūpinimas dėl 1973 m. „Poezijos pavasario"

 

Kaip sudarytojas, kreipiuos į jus, draugai.
Kaip žinot, vasara prabėgs gana smagiai.

Kam Lakaja, kam jūra, kam Balbieriškis,
O aš žadu važiuot į Šnėriškes.

Todėl dabar į Jus kreipiuos iš anksto,
Kad su „poezijos pavasariu" neapsilenktume.

Jei turit ką, neduokit niekam –
Naujajam leidiniui tegul palieka.

Žvejodami, grybaudami šią vasarą,
Galvokit, kad skolingi dar „pavasariui".

Jei neturit, tai sėskite rašyt,
Parašę neškit į Rašytojų šeši.

Be to, pasiųsti galit laišku:
Du egzemplioriai, parašyta aiškiai.

Štai dalyvaut jau pažadėjo Šimkus:
Jis pristatys maždaug eilučių šimtą.

Tad masiškai pradėkit nešt dabar:
Aš nuo pirmos iki šešių darbe.

Tik liepos mėnesį žuvausiu Aisete,
Kam bus arti, galėsite įteikti ten.

Dar primenu, kad galutinė Jums data
Yra rugsėjo dešimta.

O šiaip maloniai Jus kviečiu užeiti.

Su pagarba –
M. Martinaitis