Mišiuginas ir Co. Milpardon

Skaičiau, susijaudinau, tai pateiksiu kelis lietuvių kalbos pavyzdžius. Dėl gražumo. Kaip žinia, mes – poe­tų tauta...

Ant! paukšteliai po dangum pulkais susilėkę
Linksminas ir sumišai visur skraidydami juokias;
O keli tarp jų pautus rokuodami deda.
                                                        Kristijonas Donelaitis

Seimas perka naujų kompiuterių.
                                                        Internetinis žinių portalas

Pavasario saulė prašvito meiliai
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čyrena, sparneliais plasnoja.
                                                        Maironis

O Seimas „perka naujų kompiuterių".

Tokia migla, kad, rodos, mesi gerti,
rašyti mesi, ir knygas skaityt...
Kaip vangiai blėsta toj migloj bevardėj
šermukšnio kekių žarija skaisti.
                                             Donaldas Kajokas

Bet internetinis žinių portalas nepasiduoda: Seimas perka naujų kompiuterių, – kartoja jis ir mano, kad pagaliau mus įtikino. Tada klausia: Kokį žodžių junginį jūs vartojate – esminiai pagerino sąlygas ar iš esmės pagerino sąlygas? Į tai mes atsakome: jeigu Seimas perka naujų kompiuterių, mums pofik – esminiai ar iš esmės. Bo mes nesupratom, kas darosi tam Seime. Pateiktoje informacijoje tokia migla, kad, rodos, kaip sako Donaldas, mesi gerti. Ar jis vienų kompiuterių perka? Gal jį subalamūtijo tarmių metai? (Aiškiname detaliau: vardininkas – kas? – kompiuterius, kilmininkas –­ ko? –­ kompiuteriaus, ­– galininkas – ką? – naujų kompiuterių, tik prašau teisingai sukirčiuoti.) O gal tai ne informacija, bet raginimas? „Seimas perka!" Tokiu atveju reiktų šauktuko, ką mes ir padarėme, kad mokesčių mokėtojai suprastų, jog vartojamas ne esamasis laikas, kaipo toks, o liepiamoji nuosaka esamojo laiko forma, kaip kad įprasta zonoje, gatvėje, reklamoje, žiniasklaidoje, Seime ir kalbotvarkoje. Palyginkim: „Vaikas! Valgo sriubos!" „Seimas! Perka naujų kompiuterių!" Tik prašom taisyklingai sukirčiuoti: ne „naujų", o naujų" (riestinis ant pirmosios u)... Tada viskas atitinka.
Bet mūsų galvoj vis tiek sumaištis. Soriukas.