Rimantas Petras Elena von Klusas. Klusohaikos

Kūrybos kruša

Dangus baltom ei-
lėm kirto. Poezija
vandeniu virto. –

 

Kartą svečiuose

A. A. Jonyno
liuks „kambary"
atradau save!
Tarpdury.

 

Eilėraštis (su klaustuku)

Prisiminiau A.
Šlepiko „pačią" – šakės...
Smalsu –
kas po to sekė?

 

G. Patackas (išskyrus paštą)

Kurti prie pašto –
spąstai.
SMS skrandžio:
vynas nepaspendžia!

 

Gimberio regėjimai

Esu aukštai iš-
kilęs.
Brauno judesiuos
man –
vištų skylės.

 

9 užkimusios gerklės*

Ar taip derėjo
„nusičiaudyt" ? –
Vakcinom
pribaigs
farmaciautai...

* V. Elmiškio poez. rinkinys.

 

Diptichas

I

Trinkt per „kiaulytę"
storastiklę.
Oi, A. Marčėno
„dievų taupyklė"!..

II

Priemonę brangią –
šukėm – gailiuos...
Poetas kilnus:
– tuščia jos...

 

* * *

Kalinausko vA
gie rašai eiles? jis mirkT
aš strykt „vagį" pirkT

 

Tikresnis už tėve mūsų

Rudžiansko vienas*
tikras! – tu rykt, –
net netikrumai
tikri.

* V. Rudžiansko poez. rinkinys.

 

Upė Jakaterinai*

Gintautai ar dėl
bučkio gardaus –
nepaka...
ko? – korio medaus?

* G. Dabrišiaus poez. rinkinys.

 

* * *

Navakinu
eiles Navako –
dar-dar-daryba!
ir aš – navakt*...

* Darinys. Šiaip – knabt.

Alis Balbierius. Nešikai prie geležinkelio stoties