Herkus Kunčius. Miniatiūros apie Tuminą ir Putiną

Iš pokalbių redakcijoje: „Vaikus reikia į menus leisti, o ne sportuoti. Kitaip labai anksti į senelių namus išveš."


Daugiau nei faktas

Tuminas labai norėjo vaiko nuo Putino. Tuo tikslu pakvietęs parodė savo spektaklį, o vėliau šūsnį nuotraukų, kur buvo nuogas ar tik su glaudėmis.
Nors buvo geležinės valios, Putinas neatsispyrė Tuminui. Po kelių dienų jiems gimė vaikelis.
Kūdikėlis buvo nedidelio ūgio, tačiau su generolo kepure ir pulkininko antpečiais, labai panašus į Tuminą ir Putiną. Tuminas, kad nebūtų abiem tėveliams nuoskaudų, dvigalvio erelio pavyzdžiu, pavadino jį Tu–Pu.

Tuminas Nidoje

Pavojingai lauke kepinant saulei, rugpjūčio ketvirtadienį, sąmoningai nieko nepirkęs, atvėsęs Tuminas išėjo iš „Maximos" Nidoje.
Buvo be kepurės. Paprastai apsirengęs. Neatrodė įdegęs.
Stovėjo sau vienas. Rūkė. Ir žiūrėjo savivaldybės pusėn.
Matyt, Tuminas mąstė apie plataus masto, generalinę Kaliningrado–Neringos jungtį.

Avinėlių tylėjimas

Kaip ir kiekvienoje normalioje šeimoje, Tuminas su Putinu pasipykdavo. Tada skraidydavo Tumino puodai, šukėmis virsdavo Putino lėkštės.
Kaskart susivaidiję ir nebeapsikentę Tuminas su Putinu trenkdavo durimis ir patraukdavo į skirtingas puses. Tuminas – į teatrą, o Putinas – į mauzoliejų. Ten užsidarę abu ilgai rymodavo, paslapčia apraudodami jiems kliuvusią dalią.

Tuminas miške

Tuminas buvo ne tik patyręs, bet ir itin sumanus grybautojas. Grybai jį mėgo. Ir ne tik dėl įgimto talento, bet ir dėl dvasios kilnumo.
Skirtingai nei kiti grybautojai, Tuminas – žvejo Putino pavyzdžiu – surasto grybo neraudavo. Pasilenkęs pabučiuodavo.
Atsidėkodami už meilę – net mirtinai nuodingi – grybai kardavosi Tuminui ant kaklo. Vėliau neprašyti sulipdavo pintinėn.

Tuminas ir Jugoslavijos kinas

Kartą Tuminas, slapta nuo Putino, sumanė pasimylėti su Kusturica.
Tuminas – nors tai valstybinė paslaptis – seniai žavėjosi Jugoslavija. Buvo neabejingas Balkanams, gamtos bei dvasiniam grožiui. Be to, jo įsimylėta Kusturica buvo neįtikėtinai panaši į Gojko Mitićių, iš kurio Tuminas jaunystėje išmoko mandagiai pasisveikinti.
– Hau! – atėjęs tarė Tuminas, parodydamas Kusturicai nedviprasmį judesį klubais.
– Hau... – nepiktai sulojo Kusturica ir, palindusi po Tuminu, švelniai lyžtelėjo jo maradoną.

Tuminas ir meilė

Nors mažiausiai to tikėjosi draugas Putinas, Tuminas iki ausų įsimylėjo. Tai buvo tikras, iki tol nepatirtas jausmas. Iš pradžių Tuminas mylėjo iš toli, vėliau itin artimai.
DP Graužinienė buvo pirmoji šalies gražuolė, itin efektinga buhalterė. Jos palankumo siekė žaviausi ne tik Žiežmarių, bet ir šalies jaunikiai, įskaitant ir svetimtaučius turistus.
Tačiau kartą pamačiusi po balkonu serenadas dainuojantį Tuminą, buhalterė neteko galvos.
Kaskart neprašyta nuleisdavo pro langą virvines kopetėles, kad Tuminas koptų ne tik į kūrybos, bet ir į meilės viršukalnes.

Tuminas ir šachmatai

Tuminas, Gorkio parke pramokęs žaisti šachmatais, labai pamėgo šį žaidimą. Tačiau pasipainiojantys teatre priešininkai būdavo nelygaverčiai, todėl niekas su Tuminu žaisti nenorėdavo. Taip pat ir Putinas, kuris labiau vertino domino.
Susėdę po atviru dangumi Kremliuje prie stalo, Putinas su savo kiemo draugais pliekdavo domino ne tik darbo, bet ir valstybinių švenčių dienomis. Apsistatę alumi ir apsirūpinę vobla, jie pamiršdavo namuose paliktas šeimas, praleisdavo svarbius posėdžius. Tuminas gi, pasikišęs po pažastimi šachmatų lentą, stovėdavo šalia Putino, guosdamas save viltimi, jog, įkalbėjęs Vovką sugrįžti namo, lovoje jam pavyks išplėšti lygiąsias.